Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Blog Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  ISO 19600: Efektívny nástroj v oblasti compliance

ISO 19600: Efektívny nástroj v oblasti compliance

Compliance (v slovenčine tzv. „súlad“) sa stal jednou z najväčších výziev, ktorým dnes firmy čelia. Nedodržiavanie právnych predpisov a firemnej kultúry by mohlo firmu priviesť k plateniu vysokých pokút.

Implementácia compliance systému môže výrazne pomôcť pri kontinuálnom budovaní a napredovaní spoločnosti.  

Čo znamená pre firmu compliance?

Zjednodušene povedané, compliance znamená dodržiavanie platných právnych predpisov a vnútornej politiky či firemnej kultúry (napr. kódexov správania sa, interných smerníc, popísaných postupov), ktoré sa rozhodla firma zaviesť a dodržiavať v záujme svojho efektívneho podnikania, motivácie a riadenia zamestnancov, budovania dobrého vzťahu so zákazníkmi.

Najdôležitejším cieľom compliance je zabezpečiť, aby firmy riadne plnili svoje právne povinnosti a účinne eliminovali riziko poškodenia svojej povesti, či už zo strany svojich zamestnancov, zákazníkov alebo tretích strán.

ISO 19600 compliance system súlad blog Avris Consulting

Ako si firmy môžu efektívne nastaviť systém na zabezpečenie súladu?

Odpovede je možné hľadať v požiadavkách normy ISO 19600: 2014 o systémoch riadenia súladu. Norma ISO 19600 slúži ako všeobecný štandard pre firmy, prípadne jej zamestnancov zodpovedných za zabezpečenie súladu, plynulosti podnikania a reguláciu iných požiadaviek.

Nová norma ISO 19600 poskytuje komplexné pokyny s praktickými a jednoducho aplikovateľnými metódami a nástrojmi pre firmy. Môže tak byť riešením pre malé aj veľké spoločnosti, ktoré si chcú zabezpečiť istotu v podnikaní a súlad s právnymi predpismi, prípadne inými internými smernicami a záujmami firmy.

Pri rozhodovaní manažmentu, či zaviesť alebo nezaviesť vo firme systém compliance, najmä s ohľadom na súvisiace náklady, je dôležité zvážiť riziká nedodržiavania legislatívnych požiadaviek, interných procesov, pokynov a firemnej kultúry. Pokuty, poškodenie dobrého mena a iné škody, ktoré s týmito rizikami súvisia, by mohli ďaleko prevýšiť prípadné náklady na zavedenie tohto systému.

Implementácia compliance systému môže výrazne pomôcť pri kontinuálnom budovaní a napredovaní spoločnosti.  Norma ISO 19600 môže pokrývať aj požiadavky iných ISO noriem – ide napr. o požiadavky spojené s rizikami v oblasti informačných technológií, s biznis kontinuitou, bezpečnosťou práce, ochranou životného prostredia a pod.

 

Ak vás téma compliance zaujíma a máte otázky, napíšte nám na avris@avris.sk. Radi vám pomôžeme.

 

Avris Consulting, s.r.o.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov