Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /    /  Róbert Chudý
Róbert Chudý Spoznajte nás Avris Consulting

Zastávam pozíciu marketingového manažéra. Riešim všetky naše marketingové aktivity a zabezpečujem konzistentnú prezentáciu značky navonok a dovnútra. Rád sa podieľam na zrode nápadu aj jeho zrealizovaní, napĺňa ma 100% výsledok vlastnej práce a úspech tímu.

Robo je vysoko zásadový, zanietený a dôsledný, ale občas je s ním aj zábava. Vyštudoval ekonomiku, manažment a marketing. Svoje úlohy ešte radšej plní ako ich plánuje, svojou pohodovou povahou vychádza dobre s každým.

Rád športuje a napriek svojim preferenciám neodmieta žiadnu pohybovú aktivitu. Imponujú mu moderný dizajn a inteligentní ľudia s prehľadom, ktorí „zostávajú pri zemi“.

Marketing manager

Ing. Róbert Chudý

chudy@avris.sk

Koľko percent pracovného času rieši zlepšenia? 0

O koľko percent by chcel predĺžiť každý deň? 0

Koľko voľného času by bol schopný športovať, keby nemal iné povinnosti? 0

Koľko percent dňa trávi vo vlaku? 0

Odborník Zameranie práce

S čím vám môže pomôcť

Obchodný záujem

Obchodný záujem

Obchodný záujem

Blog Moje články

Prečítajte si

  • Je známe, že na korupčné správanie sú v samospráve často najcitlivejšie stavebné úrady. Pod tlakom developerov prichádza k únikom citlivých informácií zo strany pracovníkov úradu a ku konfliktom záujmov zo strany poslancov.

  • Protikorupčná problematika je teraz v spoločnosti veľmi rezonovanou témou. Okrem rôznych prípadov korupcie a nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, bola dňa 12. decembra 2018 uznesením vlády SR schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, ktorej hlavným adresátom je verejná správa vrátane orgánov samosprávy, čo prispelo k záujmu spoločnosti o túto tému.

  • Protikorupčná norma ISO 37001: 2016 (systém riadenia proti korupcii) je pomerne nová norma. Vytvorená bola Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (The International Organization for Standardization – ISO) a publikovaná v októbri 2016. Jej oficiálny preklad dodnes nie je na Slovensku dostupný, to však nebráni spoločnostiam a organizáciám zo súkromného, verejného a neziskového sektora v jej zavádzaní.

  • December je u nás vo firme vždy spojený s oslavou výročia vzniku Avrisu a bilanciou končiaceho sa roka. Ani rok 2018 nebol výnimkou, tento raz však boli naše „narodeniny“ spojené s vianočným večierkom pre klientov, s ktorými sme tak mohli osláviť už 13. výročie založenia spoločnosti.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov