Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Týka sa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov aj vás?

Týka sa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov aj vás?

Či sa na firmu vzťahuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa dá jednoducho zistiť podľa predmetu podnikania, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri. Verejnosť pozná zákon aj pod názvom „zákon proti praniu špinavých peňazí“.

 

Okrem bánk a finančných inštitúcií sa zákon vzťahuje aj na zmenárne, audítorov, účtovníkov a daňových poradcov, firmy vykonávajúce realitnú činnosť, obchodovanie s pohľadávkami, hazardné hry, ale aj činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

Veľa firiem netuší, že sa na nich vzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Najmä činnosť organizačných a ekonomických poradcov vykonáva veľa firiem, resp. ju majú zapísanú v obchodnom registri. Práve toto kritérium rozšírilo okruh firiem, na ktoré sa uvedený zákon vzťahuje.

 

Zákon upravuje práva a povinnosti firiem a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, teda AML systém (Anti-Money-Laundering). Za nesplnenie zákonných povinností stanovuje pokuty až do výšky 1 000 000 € alebo aj odobratie podnikateľského oprávnenia.

Anti-money-laundering Blog Avris Consulting

Medzi povinnosti povinných osôb patrí:

 • zabezpečiť základnú, zjednodušenú alebo zvýšenú starostlivosť voči svojim dodávateľom a odberateľom v závislosti od ich rizikovosti;
 • zaviesť postup pri zisťovaní, riešení a ohlasovaní neobvyklých obchodných operácií;
 • vypracovať Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu;
 • identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu;
 • poskytovať súčinnosť finančnej spravodajskej jednotke;
 • upozorniť dodávateľa/odberateľa na jej postavenie ako povinnej osoby a s tým súvisiace spracúvanie jeho osobných a iných údajov;
 • zabezpečiť min. jedenkrát ročne školenie zamestnancov v tejto oblasti.

 

Implementácia zákonných požiadaviek môže mať pre firmu viaceré výhody, ide najmä o:

 • deklaráciu záujmu o odhaľovanie protiprávneho konania;
 • predchádzanie možnosti stať sa obeťou legalizácie, prípadne financovania terorizmu zo strany tretích strán;
 • legálne preverovanie dodávateľov a odberateľov a legálne spracúvanie ich osobných a iných údajov s tým súvisiacich;
 • plnenie zákonných požiadaviek a tým predchádzanie pokút a sankcií;
 • elimináciu obchodných rizík v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch;
 • predchádzanie škodám pri včasnom odhalení neobvyklých obchodných operácií.

 

Potrebujete pomôcť s implementáciou AML systému? Neváhajte nás kontaktovať.

 

Autor: JUDr. Monika Fegyveres Oravská, managing consultant

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov