Úspešná implementácia protikorupčnej normy ISO 37001 v Bernolákove

Na Slovensku existuje len málo miest a obcí, ktoré majú zavedenú protikorupčnú politiku, ešte menej ich má zavedený komplexný protikorupčný systém v súlade s požiadavkami protikorupčnej normy ISO 37001. Aktuálne sa k nim pridalo Bernolákovo.