Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Úspešná implementácia protikorupčnej normy ISO 37001 v Bernolákove

Úspešná implementácia protikorupčnej normy ISO 37001 v Bernolákove

Na Slovensku existuje len málo miest a obcí, ktoré majú zavedenú protikorupčnú politiku, ešte menej ich má zavedený komplexný protikorupčný systém v súlade s požiadavkami protikorupčnej normy ISO 37001. Aktuálne sa k nim pridalo Bernolákovo.

Všetko je nastavené tak, aby sa Bernolákovo stalo žiarivým majákom pre všetky ostatné mestá a obce, ktoré chcú zakotviť v protikorupčných vodách.

Implementácia protikorupčného systému v plnom rozsahu

Vždy je dôležité určiť si požadovaný rozsah implementácie. Pokiaľ hovoríme o meste či obci, ktorá je zriaďovateľom príspevkových a rozpočtových organizácií, je dôležité zahrnúť do implementácie aj tieto subjekty. Významnou zainteresovanou stranou, ktorú nie je možné opomenúť, sú poslanci mestského či obecného zastupiteľstva. Sme radi, že v prípade Bernolákova boli všetky organizácie a zainteresované strany súčasťou celého procesu.

Implementácia ISO 37001 Bernolákovo Avris Consulting blog

Na začiatku bolo potrebné pracovať na informovanosti a zlepšovaní povedomia o protikorupčnej problematike zainteresovaných strán. Dôležité tiež bolo odstraňovať obavy a nedôveru pracovníkov úradu a organizácií. Z tohto dôvodu sú súčasťou zavádzania systému aj viaceré školenia a tréningy, ktoré umožňujú lepšie spoznať celú problematiku a dostať ju „do krvi“. Ako pri každom manažérskom systéme, aj pri protikorupčnom systéme je to však dlhodobý proces a niektoré zvyky a procesy si je potrebné osvojiť. Nehovoríme však o ničom náročnom. Ak ste si predstavili nadmernú byrokraciu, skôr opak je pravdou. Protikorupčné opatrenia sú hlavne o transparentnosti a  o efektívnej externej a internej komunikácii.

Vytvorené boli všetky potrebné nástroje a odporúčania podľa požiadaviek normy ISO 37001 – napr. smernice o prijímaní darov, povinnej starostlivosti o obchodných partnerov, ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a riadení korupčných rizík. Súčasťou implementácie sú tiež vytvorené, resp. upravené etické kódexy zamestnancov a volených predstaviteľov. Obsahujú mnohé opatrenia, ktoré sú zameraná na protikorupčnú prevenciu.

Protikorupčný systém v Bernolákove nezostane na papieri

Určite nie je prekvapením, že v Bernolákove, tak ako vo väčšine obcí, je najrizikovejším útvarom stavebný úrad. Aj s tým si však protikorupčná norma vie poradiť. Odporučili sme obci účinné opatrenie na elimináciu korupčného rizika v podobe elektronického registra žiadostí na stavebnom úrade. Keďže bude tento elektronický register čoskoro zavedený, veríme, že uľahčí prácu nielen pracovníkom úradu, ale ocenia ho najmä všetci žiadatelia a občania obce.

Medzi zaujímavé opatrenia, ktoré boli navrhnuté nad rámec normy, patrí aj opatrenie na zvýšenie transparentnosti a podnietenie aktívnej účasti obyvateľov – ide o koncept participatívneho rozpočtu v roku 2020. Sme veľmi zvedaví, akú odozvu opatrenie vyvolá.

Pozitívna bola zmena vnímania systému zamestnancami obecného úradu už v procese implementácie. Teší nás, ako rýchlo pochopili, že nejde o „bič“ na zamestnancov úradu, ale nástroj na zaktivizovanie všetkých zainteresovaných strán, ktorý umožní zvýšenie transparentnosti procesov, prijímania darov a i., čo povedie k lepšiemu vzťahu s externým prostredím.

Získanie certifikátu ISO 37001 je len začiatok. Jedným z cieľov obecného úradu v Bernolákove je lepšia externá komunikácia s obyvateľmi a budovanie protikorupčného povedomia obce ako celku.

Môže byť Bernolákovo príkladom pre iných?

„Bernolákovo to myslí s protikorupčnými opatreniami vážne. Obec má záujem zapojiť aj občanov a vytvoriť skutočne protikorupčnú obec, ktorá funguje transparentne a v ktorej vie verejnosť o všetkom podstatnom, čo sa deje, aj keď sú dvere úradu práve zatvorené,“ približuje managing consultant Avrisu a členka implementačného tímu JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

„Sú to práve občania a všetky združenia a spolky pôsobiace v obci Bernolákovo, ktoré budú spätnou väzbou a hodnotiteľom efektívnosti systému. Cez komunikačné kanály obce, či už ide o facebookovú alebo webovú stránku, príp. časopis Bernolák, majú všetci možnosť vyjadriť sa k spokojnosti s novým systémom. Veríme, že prínosom bude tiež schránka, do ktorej môžu ľudia vhadzovať akékoľvek podnety,“ dopĺňa kolegyňu Ing. Jana Mária Obernauer, MSc., ktorá sa významne podieľala na zavádzaní protikorupčných opatrení v Bernolákove.

„Všetko je nastavené tak, aby sa Bernolákovo stalo žiarivým majákom pre všetky ostatné mestá a obce, ktoré chcú zakotviť v protikorupčných vodách. Držíme im palce a vývoj situácie budeme sledovať ako interní konzultanti,“ dodáva Monika Oravská.

Bojujeme proti korupcii Bernolákovo ISO 37001 Avris Consulting Blog

Motto pracovníkov Obecného úradu v Bernolákove: „Ak nám chcete prejaviť vďačnosť, namiesto čokolády nás radšej verejne pochváľte. Ak máte na srdci sťažnosť, dajte nám radšej podnet, ako sa zlepšiť.“

Sme radi, že sme súčasťou protikorupčného sveta. A čo vy, nechcete sa pridať?

„Cítime skutočný význam zavádzania protikorupčných systémov vo verejnom aj súkromnom sektore. Od vytvorenia novej normy ISO 37001 si robíme svoju prácu, a teda rozširujeme povedomie o tomto najkomplexnejšom protikorupčnom riešení a získavame partnerov v boji za transparentnejšie spoločnosti, organizácie, mestá a obce. Zorganizovali sme celoslovenskú roadshow, vzdelávame účastníkov školení a rôznych podujatí, implementujeme protikorupčné systémy. Od mnohých vnímame pozitívnu odozvu, lepšie prijímanie a poznanie protikorupčnej témy a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, čo v nás upevňuje pocit, že robíme správnu vec. Budeme radi, keď sa k nám pridáte. Stačí nás kontaktovať a prediskutovať si možnosti,“ vyzýva výkonný riaditeľ Avrisu Ing. Daniel Karas.

Komentáre
 • JUDr . JOZEF HOLIČ ( 1947) , Poľovnícka 4 TU 28.09.2019 23:58

  Skôr ako začnem čítať PROTIKORUPČNÝ manuál Obce Bernolákovo si dovolím požiadať o info : I.Kto spracoval manuál a nesie zodpovednosť za jeho obsah ? II. Koľko pripomienok k návrhu manuálu podali zamestnanci o.ú. a koľko pripomienok podali občania obce ? III. koľko táto potrebná a chválihodná aktivita stála a z akej položky rozpočtu obce bola zaplatená ? IV. či po schválení manuálu a jeho zverejnení a nadobudnutí účinnosti došiel podnet , pripomienka či oznámenie ? V. ak došla akákoľvek správa , podnet ,či oznámenie tak akou formou (písomne , emailom , do schránky bez podpisu či odosielateľa ? VI . Ak prišiel podnet je obec ochotná zverejniť jeho obsah a zverejniť aj odpoveď alebo spôsob vybavenia ? Ďakujem a odpoveď očakávam v lehote 7 dní , ktorá začne plynúť prvým pracovným dňom .

  Odpovedať
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov