Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Dnes je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby aj vaša organizácia mala zavedené komplexné opatrenia na ochranu vašich údajov, informačných systémov ale aj pracovníkov. Ide o opatrenia vyplývajúce zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ochranu pred kybernetickými útokmi vrátane technológií, manažéra kybernetickej bezpečnosti a ďalšie.

gdpr audit

Audit GDPR

Analýza súladu spracúvania osobných údajov s GDPR, ktorej súčasťou je mapa rizík a komplexná správa z auditu. Určená je pre firmy, ktoré si chcú overiť súlad s požiadavkami GDPR alebo zaviesť povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

Softvér pre stavebné úrady

Softvér pre stavebné úrady StavebnýÚrad.online je určený pre všetky stavebné úrady v obciach. Je jednoduchý a ľahko adaptovateľný na jednotlivé požiadavky obcí a slúži na evidenciu všetkých stavebných konaní. Pomocou stavebného softvéru môžu užívatelia zvýšiť požadovanú transparentnosť a naopak znížiť riziko vzniku časového sklzu a priestor pre korupciu.

ISO 27001, ISO 2000-1, kybernetická bezpečnosť

Implementácia 9001, 14001, 45001, 19600, 28000, 37001 a ďalšie ISO normy

Požiadavky výrobcu vozidiel na predajne a servisy.

IATF, VDA 6.3, VDA 6.1

analýza, vypracovanie dokumentácie, nastavenie procesov, školenia, výkon zodpovednej osoby

CRM, DMS, HelpDesk, Spisová služba, ...

Daniel Karas Spoznajte nás Avris Consulting

V dnešnej dobe je kvalita, odbornosť a promptnosť málo. Vybrať si však spoľahlivú značku, s ktorou sa dá budovať kvalitné partnerstvo, je už zmysluplné. Avris je tu pre tých, ktorí vedia, čo chcú a pre tých, ktorí si nechajú poradiť, čo skutočne potrebujú.

Pomáhame partnerom zlepšovať ich interné procesy, ako aj celkové fungovanie pomocou implementácie manažérskych systémov, štandardov, vzdelávania zamestnancov a praktických softvérov na mieru, ktoré uľahčujú prácu. Zabezpečujeme kompletnú prípravu na certifikáciu ISO noriem, vypracovávame potrebnú dokumentáciu, vykonávame interné audity a k dispozícii sme aj priamo pri certifikácii.

Ing. Daniel Karas, CEO

Referencie

Prečítajte si viac v sekcii Referencie.

Predmetom spolupráce bola implementácia a poradenská činnosť v oblasti normy TISAX. Na základe získaných skúseností a vedomostí z realizácie môžeme konštatovať, že zadanie splnili na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Podľa spracovaného harmonogramu prác a konzultácií boli všetky činnosti zabezpečené a poskytované vždy včas, v požadovanej kvalite a na úrovni vysokého štandardu. Konzultanti i vedenie boli schopní operatívne riešiť každú vzniknutú situáciu, v prípade potreby adekvátne reagovať a orientovať sa v problematike s dôrazom na splnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Jan Maluch

Spoločnosť Avris Consulting nám veľmi pomohla s kompletnou implementáciou a plnením bezpečnostných opatrení podľa Zákona č.69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok. Komunikácia a práca s konzultantmi Avris Consulting prebiehala na vysokej úrovni. Plnenie bolo dodané v objeme, rozsahu, kvalite na profesionálnej úrovni a spôsobom podľa objednávky."

RNDr. Ivan Záhumenský

Vedúci úseku IT
ISO

„ Avris Consulting je naším dodávateľom poradenských služieb už od roku 2008 a zabezpečuje ich na profesionálnej úrovni, v požadovanej kvalite a rozsahu. Po analýze našej spolupráce vysoko oceňujeme snahu pri neustálom zlepšovaní kvality poskytovaných služieb, ktorých súčasťou je aj poskytovanie poradenských služieb, informačného systému ktoré zvyšujú komfort, ako aj kvalitu procesov spoločnosti Porsche Slovakia.“

Jozef Umrian

Riaditeľ úseku servis technika
ISO

V meniacom sa konkurenčnom prostredí a zvyšovaní vlastných nárokov na kvalitu sme potrebovali, aby mala naša firma implementované normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ktoré od nás vyžaduje konkurenčný trh. Oslovil som profesionálov z Avrisu, ktorí mi výrazne ušetrili čas najmä v predvianočnom zhone. Služby spoločnosti Avris určite odporúčame.

Josef Ruža

Konateľ/Obchodný riaditeľ
ISO

S konzultantmi z Avrisu spolupracujeme už dlhodobo, zlepšili nám už viacero manažérskych systémov. Naposledy sme zavádzali ISO 37 001 (Systém manažérstva proti korupcii), ISO 19 600 (Compliance) a tiež normu ISO 20 000-1 (Manažérstvo IT služieb), ktorá je jednou z tých najkomplikovanejších, keďže si vyžaduje veľké množstvo dokumentácie a analýzy procesov. Komunikácia s konzultantmi však bola vynikajúca. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Michaela Čipkárová

HR manažér
Bernolákovo logo Avris Consulting

„Samotný proces implementácie vďaka podpore externej konzultačnej spoločnosti AVRIS Consulting bol veľmi hladký a nijako extrémne nikoho nezaťažoval. Certifikačný audit preveril funkčnosť nášho protikorupčného systému a získanie certifikácie ISO 37001 nám otvorilo cestu, ako tento systém zlepšovať.“

Ľubomíra Šuvadová

prednostka obecného úradu
SANAS a. s. logo Referencie Avris Consulting

„Oslovili sme konzultačnú spoločnosť Avris Consulting, s. r. o., aby nám pomohli zaviesť do našich procesov Systém manažmentu pre bezpečnosť dodávateľského reťazca podľa ISO 28000:2007. Proces implementácie aj samotnej certifikácie prebehol rýchlo a na vysokej profesionálnej úrovni, preto môžeme spoločnosť Avris Consulting, s. r. o. vrelo odporúčať.“

Miroslav Krišovský

zahraničný odbyt
Červa logo Avris

„So spoločnosťou Avris sa nám spolupracovalo výborne. Ich prístup je profesionálny a čas potrebný na prípravu certifikačného procesu bol naozaj minimálny. Všetky podklady boli vypracované profesionálne a načas. Spoločnosť Avris môžem len odporučiť.“

Peter Dobiš

Executive Director
MZSR logo Avris Referencie

„Implementácia GDPR bola pre MZ SR nevyhnutnou požiadavkou zákona a Nariadenia GDPR. Veľmi milo som bola prekvapená flexibilitou, vysokou odbornosťou a v neposlednom rade ústretovým prístupom. Všetky naše požiadavky boli splnené s obrovskou spokojnosťou, za čo veľmi pekne ďakujeme a vrelo odporúčame.“

Ivana Pukajová

DPO – zodpovedná osoba
DS-CAR logo Avris Consulting Referencie

„So spoločnosťou Avris spolupracujeme už viac ako 10 rokov, a to najmä v oblasti štandardov pre autodealerov, implementovali nám však aj požiadavky na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR. Spokojní sme najmä s profesionalitou a ústretovosťou konzultantov Avrisu, ktorí našej spoločnosti pomáhajú napredovať.“

Ing. Jozef Rácz

majiteľ spoločnosti
Group M Referencie Avris Consulting

„Implementáciu štandardov BMW zvládli na profesionálnej úrovni a v krátkom čase. Spoločnosť nám zároveň zabezpečuje aj implementáciu a pravidelné audity kvality a ochrany životného prostredia. Oceňujeme priateľský prístup, lojálnosť a promptné riešenie našich požiadaviek.“

Mgr. Peter Wagner

riaditeľ servisu
tnTEL logo referencie Avris Consulting

„So spoločnosťou Avris spolupracujeme dlhodobo s maximálnou spokojnosťou. Oceňujeme prozákaznícky prístup s riešeniami ušitými na mieru. Oblasť sa týka implementácie normy ISO 9001 a priebežného sledovania, vyhodnocovania a úprav jej požiadaviek. Rovnako nám spoločnosť vykonáva a zabezpečuje podporu pri interných aj dozorných auditoch.“

Ing. Tomáš Kútny

konateľ spoločnosti
SWM GROUP Referencie Avris Consulting

„So spoločnosťou Avris máme dlhodobé pozitívne skúsenosti, zlepšujú fungovanie nášho manažérskeho systému. Vďaka tejto spoločnosti s ľahkosťou zvládame externé audity certifikačnou spoločnosťou. Profesionalitu ale i priateľský prístup si veľmi ceníme.“

Dalibor Král

člen predstavenstva
Motiva logo Referencie Avris Consulting

„Spoluprácu so spoločnosťou Avris odporúčame. Využívame ich služby už niekoľko rokov a pozitívne skúsenosti máme nielen s ich službami, ale aj prístupom.“

Ing. Tibor Varga

konateľ

„So spoločnosťou Avris spolupracujeme dlhodobo, a to najmä pri interných auditoch manažérskeho systému ISO 9001, vrátane poradenskej činnosti a metodickej pomoci pri príprave na certifikáciu. Keďže sme so spoločnosťou Avris spokojní a oceňujeme ich profesionalitu, uvítali sme aj možnosť implementácie GDPR a výkonu funkcie zodpovednej osoby.“

Ing. Mária Bučová

konateľka
Kremsa Digital Avris referencie

„Prvotnú paniku z GDPR sme vďaka spoločnosti Avris ľahko prekonali a spoločne sme GDPR poctivo implementovali, čo nám pomáha aj pri komunikácii s našimi klientmi a pri správnom nastavení ich marketingových kampaní. Páči sa nám profesionálny a ústretový prístup spoločnosti Avris, preto sme ich odporučili aj niektorým našim klientom.“

Ing. Adam Pardel

managing director

„So spoločnosťou Avris spolupracujeme dlhodobo na rôznych projektoch, preto sme uvítali, že práve spoločnosť Avris, ktorá pozná našu spoločnosť veľmi dobre, nám implementovala GDPR. Implementácia prebehla v dohodnutých termínoch a na profesionálnej úrovni."

Michaela Bauer

právnička
Techniserv Avris logo Referencie

„Naša spoločnosť TECHNISERV, s.r.o. spolupracuje s konzultačno-softvérovou spoločnosťou Avris Consulting, s.r.o. už viac ako 9 rokov, konkrétne v oblasti manažérskych systémov. Veľmi oceňujem ich aktívny prístup, operatívnosť a samozrejme ich zručnosti a vedomosti práve v oblasti noriem ISO 9001/14001/OHSAS 18001."

Jaromír Smolinský

konateľ
Lighting Beetle Avris Referencie

„Oslovili sme viaceré firmy, ale iba Avris skutočne vnímal naše požiadavky, biznis a procesy, pričom získané poznatky vhodne využil pri implementácii normy ISO 27001. Spolupráca tak prebiehala hladko...”

Marek Šolc

Finance Director & Partner
Pragolab

„Implementácia GDPR bola pre nás nevyhnutnou zákonnou požiadavkou, ale so spoločnosťou Avris sme to zvládli na profesionálnej úrovni a z GDPR sa stal náš benefit voči našim odberateľom aj dodávateľom.“

Mgr. Agneša Klemászová

obchodné oddelenie

„Ústretový prístup a flexibilné riešenia šité na mieru. Ceníme si rady spolupracujúceho konzultanta a prístup k riešeniu našich problémov.“

Veronika Campos Hucková

Finance & Logistic

„Spolupráca so spoločnosťou Avris Consulting ukázala, že aj ťažké úlohy sa dajú riešiť v priateľskej atmosfére vďaka silnej prozákazníckej orientácii. Spoločnosť dokázala profesionálne a promptne riešiť všetky naše požiadavky.“

Marián Szabó

Marketing & PR

Mohlo by vás zaujímať

19

rokov skúseností

25

softvér na mieru

4

manažéri kybernetickej bezpečnosti

18

rokov trvajúce vzťahy s klientmi

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov