Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 45001 / OHSAS 18001
ISO 45001 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 45001 / OHSAS 18001

ISO 45001 / OHSAS 18001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 45001 a OHSAS 18001 súvisia s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. BOZP je oblasťou, ktorá bola donedávna mnohými podceňovaná a zanedbávaná. Tento trend však už prestáva platiť. Organizácie si dobre uvedomujú potrebu zmeny v prístupe k BOZP (viac v našom blogu), pretože ich úroveň významne ovplyvňuje, ak sa organizácia stane uznávanou, úspešnou a prosperujúcou ako na domácom tak aj zahraničnom trhu.

Britský štandard OHSAS 18001, ktorý dnes používajú spoločnosti po celom svete, bude v priebehu nasledujúcich rokov nahradený normou ISO 45001.

Upozornenie: Firmy, ktoré získali certifikát OHSAS 18001 do 12. marca 2018, budú mať svoje dohľadové audity podľa starého štandardu, ale recertifikačný audit bude vykonaný podľa normy ISO 45001. Pre firmy, ktoré získali certifikát podľa OHSAS 18001 po tomto dátume, budú mať tri roky na prechod na novú verziu.

Zaujímate sa o normu ISO 45001? Napíšte nám!
ISO O produkte

Popis

OHSAS 18001, séria hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (oficiálne BS OHSAS 18001), je medzinárodne aplikovaná britská norma pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Existuje preto, aby pomohla všetkým druhom organizácií, aby zaviedli preukázateľne zdravé pracovné zdravie a bezpečnosť. Je to všeobecne uznávaný a obľúbený systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ISO 45001, ktorá je čiastočne založená na norme OHSAS 18001, bola zverejnená v marci 2018 a nahradí OHSAS 18001.
ISO O produkte

Vhodnosť ISO 45001

Norma je vhodná pre všetky organizácie - od mikropodnikov až po konglomerácie. Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.
ISO O produkte

Implementácia ISO 45001 - potrebný čas

Doba zavádzania systému riadenia je závislá na:

veľkosti organizácie a časovému prispôsobeniu vedenia a zamestnancov,

často spôsobu a forme zavádzania (iba vlastnými silami, s pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností).

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania spoločnosti

ISO

O produkte

Prínosy ISO 45001

ISO 45001/OHSAS 18001 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie

systematické obmedzovanie rizík, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých zamestnancov

znižuje výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov a havarijných situácií,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov