Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

GDPR
GDPR Avris

  /     /  GDPR  /  GDPR

GDPR

IMPLEMENTÁCIA | PORADENSTVO | DPO | ANALÝZA GDPR

Ochrana osobných údajov (GDPR) súvisí s právom na ochranu osobnosti a jej súkromia. Pri spracúvaní osobných údajov sa bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko musia rešpektovať základné práva a slobody. Zásady ochrany údajov sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Dňa 27. apríla 2016  bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje  smernica č. 95/46/ ES.

Od 25. mája 2018 každá spoločnosť alebo organizácia, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb z členských štátov EÚ, má povinnosť dodržiavať pravidlá a požiadavky ochrany osobných údajov podľa GDPR. Práve preto je dôležitá jej správna implementácia.

Firmy majú povinnosť zaviesť širokú škálu opatrení s cieľom minimalizovať riziko porušenia stanovených ustanovení a preukázať, že správu údajov neberú na ľahkú váhu. Medzi požadovanými opatreniami na zaistenie zodpovednosti, ktoré sa vás môžu týkať, sú napr. posúdenie vplyvu rizík, zavedenie bezpečnostných opatrení, revízia prístupových politík, záznamy spracovateľských činnosti alebo určenie zodpovednej osoby (DPO).

Prešli ste zavedením GDPR, ale nie ste si vo firme istí, či spĺňate všetky požiadavky?

Práve pre vás je tu odborná analýza GDPR.

Dopady pri nesúlade s GDPR:

 • pokuta do výšky 20 mil. EUR alebo 4% z ročného celosvetového obratu,
 • súdne spory so subjektmi dotknutými nesúladom,
 • trestnoprávna zodpovednosť,
 • narušenie chodu organizácie,
 • finančné straty a dodatočné náklady,
 • poškodenie dobrého mena.
Máte otázky ohľadne GDPR? Napíšte nám!
O produkte

Popis

General Data Protection Regulation, alebo ako sa často uvádza v skrátenej forme GDPR, je nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov. Ide doteraz o najkomplexnejšiu právnu normu v EÚ, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov. Spresňuje definície niektorých pojmov, zavádza nové práva pre fyzické osoby, ale hlavne pravidlá a povinnosti pre subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje týchto osôb. Po 22 rokoch nahrádza doteraz platnú smernicu Európskeho Parlamentu o ochrane osobných údajov fyzických osôb 95/46/ES.
O produkte

Vhodnosť

Nariadenie sa týka každého podnikateľa, nakoľko osobnými údajmi sa rozumejú napr. mená a priezviská (zamestnancov, zákazníkov, a pod.), bydliská, dátumy narodení a rodné čísla, emailové adresy, telefónne čísla, fotografie, a mnohé ďalšie. Každý, kto akýmkoľvek spôsobom prichádza do kontaktu s týmito údajmi, je povinný zabezpečiť ochranu údajov v súlade s aktuálnym nariadením.
O produkte

GDPR - služby

Poskytujeme viacero základných aj doplnkových (nadväzujúcich) služieb, z ktorých je možné vybrať si tie, o ktoré máte záujem:

Analýza

Implementácia

Školenie z oblasti GDPR

Vykonávanie DPO (zodpovednej osoby)

Poradenstvo k GDPR

Implementácia normy ISO 2700x - informačná bezpečnosť

„Upratanie archívu“ – likvidácia dokumentov v súlade s lehotami uchovávania

Softvér na registratúru – sledovanie lehôt uchovávania a správa dokumentov

O produkte

Prínosy

GDPR prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

eliminácia možných sankcií,

získanie konkurenčnej výhody,

zvýšenie transparentnosti,

pocit istoty pre zákazníkov,

zlepšenie imidžu firmy.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov