Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

AML: Anti-money-laundering
Anti-money-laundering Avris Consulting

  /     /  Compliance  /  AML: Anti-money-laundering

AML: Anti-money-laundering

AML

IMPLEMENTÁCIA | PORADENSTVO

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, teda AML systém (Anti-Money-Laundering).

Súlad so zákonom môže byť zabezpečený samostatne alebo v rámci ISO 19600 Compliance.

 

Povinnou osobou sú najmä banky, poisťovne, účtovníci, daňoví poradcovia, finanční poradcovia, ekonomickí a organizační poradcovia, obchodníci s pohľadávkami, poskytovatelia a sprostredkovatelia pôžičiek, úverov a finančných služieb; sprostredkovatelia predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností; zasielatelia a pod.

Prečítajte si viac o AML v našom blogu. Potrebujete pomôcť s implementáciou AML systému? Neváhajte nás kontaktovať.

Zaujímate sa o AML? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
O produkte

Prínosy

AML prináša podniku rôzne externé konkurenčné a interné organizačné výhody:

Deklarácia záujmu o odhaľovanie protiprávneho konania.

Predchádzanie možnosti stať sa obeťou legalizácie prípadne financovania terorizmu zo strany tretích strán.

Legálne preverovanie dodávateľov a odberateľov a legálne spracúvanie ich osobných a iných údajov s tým súvisiacich.

Plnenie zákonných požiadaviek a tým predchádzanie pokút a sankcií.

Eliminácia obchodných rizík v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

Predchádzanie škodám pri včasnom odhalení neobvyklých obchodných operácií.

O produkte

Vhodnosť

Povinnou osobou sú najmä banky, poisťovne, účtovníci, daňoví poradcovia, finanční poradcovia, ekonomickí a organizační poradcovia, obchodníci s pohľadávkami, poskytovatelia a sprostredkovatelia pôžičiek, úverov a finančných služieb; sprostredkovatelia predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností; zasielatelia a pod.
O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie zákonných povinností:

I. etapa – vstupná analýza (identifikácia a hodnotenie rizík vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom; preverenie interných dokumentov, procesov);

II. etapa – vytvorenie potrebnej dokumentácie a nastavenie procesov;

III. etapa – zaškolenie zodpovedných osôb.

Implementácia nezahŕňa doplnenie potrebných údajov o dodávateľoch a odberateľoch do pripraveného systému. Službu vieme zabezpečiť na základe individuálnej dohody.

Radi vám pomôžeme.

Zaujali sme vás? Máte otázky?

Kontaktujte nás! Budeme sa snažiť odpovedať vám čo najpromptnejšie.

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov