Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 20000
ISO 20000 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 20000

ISO 20000

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 20000 je norma orientovaná na IT služby, ktorá obsahuje referenčné procesy (ako majú procesy riadenia IT služieb vyzerať).

Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje ISO 20000 (IEC 20000) následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii. Výsledkom je certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a je predpokladom určitej zrelosti a vyspelosti organizácie. Implementácie tejto dôležite normy prebehne v najvyššej kvalite a bez problémov v spolupráci s našimi konzultantmi.

Zaujíma vás norma ISO 20000? Radi vám poradíme, napíšte nám!
ISO O produkte

Popis ISO 20000

Vlastníctvom certifikátu ISO 20000 organizácia preukazuje vysokú úroveň riadenia svojich IT procesov a zvyšuje tým dôveryhodnosť u zákazníkov a partnerov. Je zameraná na riadenie IT procesov, teda na procesy v rozsahu zodpovednosti manažéra IT (CIO). Pokiaľ je systém riadenia služieb IT nastavený v zhode s požiadavkami normy je zárukou toho, že prostredie, v ktorom sa služby poskytujú, je riadené a kontrolované a teda sú vytvorené organizačné a technické predpoklady na to, aby poskytované služby spĺňali požiadavky zákazníkov na kvalitu. ISO / IEC 20000 je teda normou s podobným významom ako ISO 9001, avšak ISO / IEC 20000 je zameraná špecificky na prostredie podnikovej informatiky.
ISO O produkte

Vhodnosť ISO 20000

Táto norma je použiteľná vo všetkých sektoroch a odvetviach, ale väčší význam má u firiem, ktoré dodávajú IT alebo poskytujú IT služby.
ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérstva IT služieb má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania certifikovanej spoločnosti

ISO O produkte

Prínosy ISO 20000

Vďaka tejto norme získava firma rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov