Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 37301
ISO19600 Produkty a služby Avris Consulting

  /     /  Compliance  /  ISO 37301

ISO 37301

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 37301: 2016 o systémoch riadenia súladu (compliance) je norma, ktorá bola založená na austrálskom štandarde AS 3806.

Je založená na zásadách účinnej správy vecí verejných, proporcionality, transparentnosti a udržateľnosti. Poskytuje usmernenie na vytvorenie, vývoj, implementáciu, hodnotenie, udržiavanie a zlepšovanie účinného a pohotového systému riadenia súladu v rámci organizácie. Certifikácia tejto normy má v mnohých krajinách rastúci trend.

Najdôležitejším cieľom v compliance je zabezpečiť, aby spoločnosti plnili svoje povinnosti a účinne riadili riziko poškodenia svojej povesti.

Prečítajte si viac o predchodcovi normy ISO 37301 v našom blogu.

Zaujímate sa o získanie certifikátu normy ISO 37301? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
ISO O produkte

Popis ISO 37301

Jadrom normy ISO 37301 je súbor vzájomne prepojených alebo vzájomne pôsobiacich prvkov, ktoré stanovujú politiky, ciele a procesy potrebné na to, aby organizácia vybudovala rámec na dosiahnutie svojich cieľov súladu.
ISO O produkte

Vhodnosť

Certifikácia podľa tejto normy vám pomôže zabezpečiť, aby vaša organizácia dodržiavala právne predpisy a zmluvné záväzky. Možno budete tiež môcť vyhodnotiť postupy organizácie, aby boli v súlade s konkrétnymi etickými normami v rámci obmedzení zákonov. Dodržiavanie predpisov je dôležité pre vašu povesť a konkurenčnú výhodu. Dodržiavaním odporúčaní systému riadenia zhody môžete podporiť svoju organizáciu, aby neustále zlepšovala programy súladu a znižovala mieru rizika nesúladu.
ISO O produkte

Implementácia - príprava

Organizácie, ktoré sa usilujú o úspech v dlhodobom horizonte, musia udržiavať kultúru integrity a dodržiavania predpisov a zvážiť potreby a skúsenosti zainteresovaných strán. Integrita a súlad teda nie sú len základom, ale aj príležitosťou pre úspešnú implementáciu.

Organizačný prístup k dodržiavaniu predpisov je v ideálnom prípade formovaný vedením, ktoré uplatňuje základné hodnoty a všeobecne akceptované zásady správy a riadenia spoločnosti, etické a komunitné normy. Zavedenie súladu v správaní ľudí pracujúcich pre organizáciu závisí predovšetkým od vedenia na všetkých úrovniach a jasných hodnôt organizácie.

ISO O produkte

Implementácia ISO 37301 - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – analýza a overenie existujúceho stavu dokumentácie a posúdenie súladu/nesúladu s požiadavkami ISO 19600;

II. etapa – implementácia požiadaviek a zavedenie potrebných opatrení;

III. etapa – vykonanie interného auditu, overenie súladu a zabezpečenie dôkazov o splnení požiadaviek a účinnosti zavedených opatrení.

ISO O produkte

Prínosy ISO 37301

ISO 37301 prináša podniku rôzne výhody:

Preukážete obchodným partnerom, že vaša organizácia plní svoje zmluvné povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov.

Budujete dôveru a lojalitu zákazníkov.

Vytvoríte konkurenčnú výhodu, ktorá vytvára vyššiu účinnosť a zároveň znižuje riziká.

Vytvárate transparentnosť pri súčasnom dodržiavaní všetkých zákonov.

Implementujete si proces na identifikáciu organizačných rizík spojených s uplatniteľnými právnymi požiadavkami.

Vypracujete kontroly na zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek.

Radi vám pomôžeme.

Zaujali sme vás? Máte otázky?

Kontaktujte nás! Budeme sa snažiť odpovedať vám čo najpromptnejšie.

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov