Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

IATF 16949
ISO 16949

  /     /  Automotive  /  IATF 16949

IATF 16949

IATF je skupina výrobcov automobilov a ich obchodných združení spojených pre zaistenie zvýšenej kvality produktov pre zákazníkov z automobilového priemyslu po celom svete. IATF 16949 bol vyvinutý spoločne s členmi Medzinárodnej pracovnej skupiny pre Automotive (IATF) a bol schválený a zverejnený Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

Rozoberme si IATF 16949 podrobnejšie:

IATF O produkte

Popis

Norma definuje a rozširuje požiadavky na systém kvality podľa ISO 9001 vo výrobe dielov pre automobilový priemysel. Súčasne určuje špecifické zákaznícke požiadavky v oblasti automobilového priemyslu. Cieľom je efektívne a účinne plniť požiadavky zákazníkov. IATF 16949 kladie dôraz na rozvoj systému manažérstva kvality, systém je procesne orientovaný a založený na:

neustálom zlepšovaní,

na prevencii vád,

na znižovanie odchýlok a odpadov v dodávateľskom reťazci.

IATF O produkte

Vhodnosť

Norma IATF 16949je použiteľná pre akúkoľvek organizáciu, ktorá vyrába súčiastky, zostavy a diely pre dodávky do automobilového priemyslu.
IATF O produkte

Implementácia - príprava

Pred implementáciou systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle si organizácia musí ujasniť niekoľko hľadísk:

prečo chce či musí systém manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949 zaviesť,

akých oblastí činností organizácie sa bude systém manažérstva kvality týkať,

v akom rozsahu bude zavedený – (celá firma - všetky činnosti, len niektoré významné činnosti)

vedúci pracovníci si celkom určite musia premyslieť „rozdelenie právomocí“ jednotlivých zamestnancov,

akým spôsobom chce organizácia systém manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949 zaviesť.

IATF O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania certifikovanej spoločnosti

IATF O produkte

Prínosy

IATF 16949 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete,

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ,

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov,

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie,

preukázanie súladu, s medzinárodne uznávanými normami kvality, ktoré sú uplatňované v automobilovom priemysle,

dosiahnutie strategických obchodných cieľov integráciou environmentálnych otázok do riadenia podniku,

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov a havarijných situácií,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov