Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

EMAS
Image Alt

  /     /  ISO  /  EMAS

EMAS

EMAS

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

V narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu, zákazníkov a legislatívy, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Vynikajúce environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi. Schéma EMAS je najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva enviromentu.

Ako výsledok implementácie EMAS vykazuje až 70% registrovaných organizácií zlepšenie takmer vo všetkých environmentálnych ukazovateľoch.

Potrebujete pomôcť s normou EMAS? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!
EMAS O produkte

EMAS - Popis

Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je prémiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie ich environmentálneho správania.
EMAS O produkte

Vhodnosť

Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie. Možnosť nielen jednoduchej, ale aj združenej registrácie viacerých miest znižuje administratívne a finančné zaťaženie pre organizácie s viacerými miestami. Pre miestne verejné orgány EMAS pomáha zjednodušovať environmentálne aktivity a požiadavky, napríklad v administratíve, stavebníctve, zdravotníctve a školstve.

Trvalo udržateľný rozvoj sa vysvetľuje ako proces, v ktorom dochádza k súladu ekonomického a sociálneho rozvoja s prírodou. Napĺňa potreby súčasnej generácie tak, že sa neznižuje schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby (Komisia Brundtlandtovej OSN, 1987).

EMAS O produkte

Postup implementácie EMAS

O začlenenie do schémy EMAS sa môže uchádzať každá organizácia, ktorá splní nasledovné požiadavky, s ktorými Vám veľmi radi pomôžeme:

vykonať úvodné environmentálne preskúmanie svojich činností, výrobkov a služieb;

zaviesť a udržiavať systém environmentálneho manažérstva (podľa ISO 14001);

vykonať interný environmentálny audit;

vypracovať environmentálne vyhlásenie;

dať si overiť svoj proces environmentálneho preskúmania, systém environmentálneho manažérstva, postup auditov a environmentálne vyhlásenie environmentálnym overovateľom.

EMAS O produkte

Prínosy

Zlepšovanie environmentálneho správania – až 70% registrovaných organizácií vykazuje zlepšenie takmer vo všetkých environmentálnych ukazovateľoch,

Zlepšenie dodržiavania právnych predpisov a zníženie rizika sankcií,

Lepšia identifikácia povinností v organizácii: lepšie vymedzenie úloh a povinností,

Menej environmentálnych nehôd,

Zlepšenie vzťahov so zainteresovanými stranami,

Úspora nákladov – prostredníctvom recyklácie alebo zníženia využívania zdrojov,

Menej inšpekcií zo strany úradov životného prostredia.

ISO emas
Potrebujete pomôcť s ďalšími normami ISO? Viac tu.
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov