Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris Academy
Vzdelávanie Školenia Avris Academy

  /     /  Vzdelávanie  /  Avris Academy

Avris Academy

V súčasnom svete množstva požiadaviek na zamestnancov, potrebe ich neustáleho rozvíjania sa, napredovania a zároveň udržania si takto profesijne zručných zamestnancov, je súvislé vzdelávanie poskytované zamestnávateľom veľmi potrebné. Preto prinášame projekt súvislého vzdelávania - Avris Academy.

Vzdelávanie dáva zamestnancom istotu, lepšie podmienky pre zvládanie požiadaviek a zmien a zvyšuje ich motiváciu i pracovné nasadenie.

Avris Academy umožňuje zamestnancom byť istejšími, flexibilnejšími, efektívnejšími, profesionálnejšími, jednoducho ich dokáže posunúť na vyššiu úroveň, či už smerom k zákazníkom alebo dovnútra firmy.

Čo je to Avris Academy?

 • Analýza potrieb objednávateľa (psychologické testy, dotazníky, analýza 360, prípadne iné nástroje na identifikáciu potrieb objednávateľa a správne nastavenie školení).
 • Súbor na mieru vytvorených školení podľa požiadaviek a potrieb objednávateľa
 • Neobmedzený rozsah a zameranie tém (manažérske zručnosti, osobnostný rozvoj, počítačové zručnosti, ...).
 • Harmonogram školení počas celého „akademického roka“, t. j. od októbra do júna, prípadne podľa požiadaviek objednávateľa
 • On-line aplikácia, ktorá jednoducho sprostredkúva všetky dôležité informácie pre účastníkov školení a zabezpečuje akadémiu procesne
 • Odborní lektori a skúsený tím organizátorov.
Academy O produkte

Popis

Vzdelávanie na mieru, ktoré napomáha k zvýšeniu osobnostnej a profesionálnej úrovne zamestnancov firiem. Zároveň zvyšuje úsilie a lojalitu zamestnancov na rôznych pozíciách a tým optimalizuje pracovnú silu, ktorá efektívne prispieva k úspechu firmy v podnikaní.
Academy O produkte

Čo poskytuje Avris Academy

Dĺžka školenia podľa potreby rozsahu témy.

On-line aplikácia na prihlasovanie aj upozornenia

Materiály na školenie

Dotazník spokojnosti so školením

Certifikát Avris Academy

Pridelený manažér Avris Academy

Academy O produkte

Prečo si vybrať Avris Academy?

Spoľahlivý partner so skúsenosťami s organizáciou školení na mieru.

Akadémia ako úspešný a zabehnutý projekt.

Odbornosť lektorov a bezproblémový chod školení.

Moderná organizácia a správa školení pomocou dostupnej on-line aplikácie.

Projektový manažér stále k dispozícii objednávateľovi, účastníkom školení a lektorom.

Academy O produkte

Harmonogram

Termíny školení v rámci jednotlivých programov budú zostavené tak, aby rešpektovali chod firmy. Školenia nebudú plánované v dni štátnych sviatkov, ani tesne pred alebo po nich.

Školenia nebudú plánované v termínoch typických pre dovolenky (vianočné a novoročné obdobie, veľkonočné obdobie, ...), a v termínoch nevyhovujúcich objednávateľovi.

Čo prináša vzdelávanie zamestnancov firmám?

 • Zvýšenie odbornosti a efektivity zamestnancov v špecifických oblastiach.
 • Zlepšenie motivácie, spokojnosti a morálky medzi zamestnancami.
 • Rozvoj schopností prispôsobiť sa novým procesom, technológiám a metódam.
 • Zavádzanie inovatívnych stratégií a procesov.
 • Znižovanie fluktuácie zamestnancov.
 • Budovanie dobrého mena spoločnosti.
 • Vyššia participácia a prepojenie zamestnancov s firmou.
 • Lepšie vzťahy a spolupráca na pracovisku.
 • Menšia potreba odborného dozoru a kontroly.

Čo prináša vzdelávanie zamestnancom?

 • Napredovanie po odbornej aj osobnostnej stránke.
 • Pocit ocenenia zamestnanca firmou.
 • Pocit spokojnosti so súčasnou prácou a zamestnávateľom.
 • Zvýšenie sebavedomia a pocitu kompetentnosti.
 • Lepšie spoznanie kolegov/kolektívu, čo prispieva ku kvalite spolupráce na pracovisku.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov