Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Ako znížiť náklady a zvýšiť bezpečnosť zamestnancov?

Ako znížiť náklady a zvýšiť bezpečnosť zamestnancov?

Podľa výpočtov, ktoré každoročne vykonáva Medzinárodná organizácia práce (ILO), je na celom svete ročne približne 2,78 milióna prípadov úmrtí súvisiacich s výkonom práce. Navyše, každoročne sa vyskytuje okolo 374 miliónov menších pracovných úrazov a chorôb. Za vážny sa tiež dá považovať psychický dôsledok, ktorý tieto úrazy a choroby spôsobujú pracovníkom a ich rodinám, nezanedbateľný je aj hospodársky dosah na spoločnosť.

Britský štandard OHSAS 18001, ktorý dnes používajú spoločnosti po celom svete, bude v priebehu nasledujúcich rokov nahradený normou ISO 45001.

Negatívne vplyvy pracovných úrazov

Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že celkové náklady na pracovné úrazy, choroby z povolania a úmrtia na celom svete predstavujú približne 3,94 % svetového HDP, čo je zhruba 2,99 bilióna USD. Nepriame náklady sa dajú len ťažko vyčísliť. Pracovné úrazy často vedú k zhoršeniu pracovnej morálky, fluktuácii pracovníkov a podniky sa len s veľkými ťažkosťami vyrovnávajú s požiadavkami zákonov a predpisov. Organizácie s častým výskytom pracovných úrazov strácajú dobrú povesť a nedarí sa im získavať nových pracovníkov. Pokiaľ sú správne využívané postupy BOZP, môžu sa takýmto problémom podniky vyhnúť.

Worker

Čo sa s tým dá robiť?

S cieľom pomôcť spoločnostiam na celom svete riešiť tento problém sa spoločnosť ISO rozhodla vytvoriť nové nariadenie založené na iných normách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako je napríklad britský štandard OHSAS 18001.

Nové nariadenie poskytuje spoločnostiam rámec, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť zamestnancov, vytvoriť lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky a znížiť celkové riziko pracovných úrazov a chorôb.

Britský štandard OHSAS 18001, ktorý dnes používajú spoločnosti po celom svete, bude v priebehu nasledujúcich rokov nahradený normou ISO 45001.

Organizácia ISO uviedla, že prechodné obdobie trvá tri roky, takže organizácie môžu dostať svoje certifikáty OHSAS 18001 alebo vykonávať dozorné audity podľa starého štandardu do 12. marca 2021. Hoci ide o veľmi slušný časový rámec, mnohé organizácie sa budú snažiť popasovať so zmenami oveľa skôr, aby preukázali, že sú v súlade so svetovým trendom ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Firmy, ktoré získali certifikát OHSAS 18001 do 12. marca 2018, budú mať svoje dohľadové audity podľa starého štandardu, ale recertifikačný audit bude vykonaný podľa normy ISO 45001. Pre firmy, ktoré získali certifikát podľa OHSAS 18001 po tomto dátume, budú mať tri roky na prechod na novú verziu.

Avris Consulting, s.r.o.
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov