Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Nový medzinárodný štandard pre riadenie súladu – ISO 37301

Nový medzinárodný štandard pre riadenie súladu – ISO 37301

V apríli 2021 prichádza nová norma ISO 37301, ktorá poskytuje pokyny a požiadavky potrebné na implementáciu, vývoj, udržiavanie, hodnotenie a neustále zlepšovanie systémov dodržiavania súladu. Norma nahrádza normu ISO 19600:2014, ktorá bola normou tzv. typu B a teda nebola určená k certifikácií.

ISO 37301 je už normou typu A

Táto norma je teda určená k certifikácii a vďaka nej získajú spoločnosti predovšetkým štruktúrovaný prístup k plneniu legislatívnych požiadaviek. V praxi to znamená, že norma popisuje a záväzne formuluje procesy a opatrenia pre procesy, ktoré je organizácia povinná implementovať pred samotnou certifikáciou.

Dôležitou súčasťou normy ISO 37301 je aj compliance manažér alebo celé compliance oddelenie (vo väčších spoločnostiach). Zavedením normy aj s príslušným manažmentom spoločnosti získajú výborný nástroj na identifikáciu a odstránenie rizík spojených s nedodržiavaním legislatívnych povinnosti.[/vc_column_text]

Máte záujem dozvedieť sa viac?

Poradíme vám, pomôžeme s implementáciu normy i prípravou na certifikáciu

Disponujeme tímom  odborníkov so skúsenosťami z mnohých projektov. Tu nájdete všetko na tému compliance.

Ako ostatné normy, tak aj CMS má jednotnú štruktúru na vysokej úrovni. Normu je možné integrovať aj s inými systémami (napríklad ISO 37001:2016).

Výhody implementácie CMS podľa normy ISO 37301:

– Rozvíjanie pozitívnej kultúry dodržiavania predpisov v spoločnosti

– Zníženie rizika zanedbania povinností voči legislatívnym požiadavkám

– Ochrana svojej povesti a spoločnosti

– Zabezpečenie integrity predchádzania a odhaľovania neetického správania

– Zvýšenie sledovateľnosti požiadaviek a očakávaní interných a externých zainteresovaných strán

– Rýchle a efektívne riešenie problémov s dodržiavaním predpisov

– Zvýšenie dôvery a lojality tretích strán a zákazníkov

– Preukázanie existencie funkčného a účinného CMS

 

Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Systém CMS môžeme považovať za podporný systém pre všetky strany, ktoré dodržiavajú zákony. Identifikáciou všetkých rizík súvisiacich so zanedbaním povinností voči legislatívnym požiadavkám sa znižuje pravdepodobnosť porušenia pravidiel na všetkých úrovniach v spoločnosti.

Pri výskyte trestnej činnosti rôznych druhov (korupcia, úplatky, hospodárske trestne činy a pod.) je sankcionovanie právnických osôb veľmi prísne. Môže dôjsť až ku zrušeniu právnickej osoby, prepadnutie majetku, zákazu účasti vo verejných obstarávaniach na 1 až 9 rokov, alebo peňažný trest.

[/vc_column][/vc_row]

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov