Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Protikorupčný balík pre mestá

Protikorupčný balík pre mestá

Miestne a obecné úrady sú inštitúciami, na ktoré sa obracajú občania s najrôznejšími požiadavkami. Mnohokrát však narážajú na problémy, ako napríklad kvalita služieb, pomalá reakcia, mnoho byrokracie a v neposlednom rade korupcia. To je však možné jednoducho zmeniť.

 

Ako môžu mestá zo svojich úradov spraviť spoľahlivé a dôveryhodné inštitúcie? Preukázateľne pomôcť môže implementácia balíka troch služieb: ISO 37001, GDPR a stavebného softvéru. Pozrime sa v skratke na to, čo znamenajú.

 

GDPR

General Data Protection Regulation, alebo ako sa často uvádza v skrátenej forme GDPR, je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ku dňu jeho prijatia (27.04.2016) išlo o najkomplexnejšiu právnu normu, ktorá sa zaoberá témou ochrany osobných údajov. Od 25. mája 2018 každý, kto spracúva osobné údaje fyzických osôb z členských štátov EÚ, má povinnosť dodržiavať pravidlá a požiadavky ochrany osobných údajov podľa GDPR. Preto je dôležitá jeho správna implementácia.

 

ISO 37001

ISO 37001: 2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia.

Norma ISO 37001 môže byť zavedená v ľubovoľnej organizácii (veľkej aj malej), či už vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore a v každej krajine. Ide o flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť podľa veľkosti a charakteru organizácie a rizika úplatkárstva, ktorým čelí.

 

Stavebný softvér

Stavebný softvér je určený pre všetky stavebné úrady v obciach. Je jednoduchý a ľahko adaptovateľný na jednotlivé požiadavky obcí a slúži na evidenciu všetkých stavebných konaní. Pomocou stavebného softvéru môžu užívatelia zvýšiť požadovanú transparentnosť a naopak znížiť riziko vzniku časového sklzu a priestor pre korupciu.

 

U nás v Avrise sme spolupracovali napríklad na projekte Protikorupčná roadshow na celom Slovensku a implementovali sme GDPR aj na Ministerstvo vnútra (viac na našom webe v sekcii Referencie).

S našimi skúsenosťami vám radi ponúkneme balík týchto troch produktov vo zvýhodnenej cene. Napíšte nám na obchod@avris.sk a radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov