Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 37001
ISO 37001 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 37001

ISO 37001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia.

ISO O produkte

Popis

ISO 37001 sa vzťahuje len na úplatkárstvo. Stanovuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre systém riadenia navrhnutý tak, aby pomohol organizácii predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jej činnosť.
ISO O produkte

Vhodnosť

Norma ISO 37001 môže byť použitá ľubovoľnou organizáciou, veľkou alebo malou, či už vo verejnom, súkromnom alebo dobrovoľnom sektore a v každej krajine. Ide o flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť podľa veľkosti a charakteru organizácie a riziku úplatkárstva, ktorým čelí.
ISO O produkte

Implementácia - potrebný čas

Doba implementácie systému riadenia v spoločnosti je závislá od:

veľkosti organizácie, časového prispôsobenia sa zo strany vedenia a zamestnancov organizácie,

už implementovaných/existujúcich fungujúcich systémov riadenia v spoločnosti,

často spôsobu a forme implementácie (iba vlastnými silami, s pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností).

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania spoločnosti

ISO O produkte

Prínosy

ISO 37001 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

posilnenie povesti, zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete

deklarácia záujmu o transparentné podnikanie,

zníženie rizika vzniku finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ,

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov,

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek,

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

ISO normy a štandardy

Súvisiace články

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov