Are you looking for something specific?

Type any keyword(s).

Analysis GDPR
Avris

  /     /  Information security  /  Analysis GDPR

Analysis GDPR

Analýza GDPR je nevyhnutným vstupom pre implementáciu požiadaviek GDPR. Ide o základnú službu určenú pre firmy, ktoré:

 • si chcú overiť, či majú GDPR implementované správne,
 • nemajú implementované GDPR a chcú vedieť, čo všetko im k tomu treba,
 • chcú, aby sme im robili zodpovednú osobu, ale niekto iný im implementoval GDPR.
GDPR O produkte

Čo si analýza vyžaduje od objednávateľa?

Aby mohla byť analýza riadne vykonaná, je potrebná spolupráca nášho odborníka na GDPR s osobou ovládajúcou procesy vo firme objednávateľa. Pre získanie prehľadu o procesoch u objednávateľa je zväčša dostačujúce 1-2 hodinové osobné stretnutie a osobná prehliadka prevádzky a informačných systémov.
GDPR O produkte

Časový rozsah

Celkovo: 1 – 2 dni (v závislosti od komplikovanosti procesov s údajmi)

analýza: 0,5 - 1 deň

správa: 0,5 - 1 deň

GDPR O produkte

Čo nadväzuje na analýzu GDPR?

Máte možnosť si vybrať z nasledujúcich odporúčaných možností, ktoré umožňujú odborné zavedenie požiadaviek GDPR:

celková implementácia GDPR,

implementovanie / úprava potrebných častí,

výkon funkcie zodpovednej osoby.

Chcete si overiť, či máte GDPR implementované správne?

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 1. Boli vaši zamestnanci poučení ako oprávnené osoby a informovaní ako dotknuté osoby a viete to preukázať?
 2. V prípade, že spracúvate osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem, máte vykonaný test proporcionality?
 3. Máte vypracovanú smernicu k ohlasovaniu bezpečnostného incidentu?
 4. Ak máte kamerové systémy, máte ich riadne označené a máte splnenú informačnú povinnosť?
 5. Máte pouzatvárané sprostredkovateľské zmluvy s dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje vo Vašom mene?

Pokiaľ ste si na niektorú otázku odpovedali záporne, je možné, že nemáte GDPR implementované komplexne. Žiadny problém, stačí nás kontaktovať. 

Radi vám pomôžeme

  More information about Principles of processing of personal data by Avris Consulting, s.r.o. find in Privacy Protection.

  Súvisiace články

  Sign up for our newsletter.

   User Registration

   More information about Principles of processing of personal data by Avris Consulting, s.r.o. find in Privacy Protection

   By submitting the data, I agree to their processing for registration purposes. The consent is voluntary and I can appeal it at any time.

   Reset Password

   Can we help you?

    More information about Principles of processing of personal data by Avris Consulting, s.r.o. find in Privacy Protection.