Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Spoločenská zodpovednosť firmy – prečo sa ňou zaoberať?

Spoločenská zodpovednosť firmy – prečo sa ňou zaoberať?

Viete čo majú spoločné firmy Ikea, Tesla, Chipotle, Unilever, Toyota, Nike, Natura a Whole Foods? Nie sú to len extrémne úspešné firmy ale aj tzv. zelení obri, lídri v trvalo udržateľnej produkcii a sociálnych inováciách. Nielen veľkí obri, ale aj slovenské firmy vedia, že za dobrým menom a reputáciou stojí spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR – Corporate Social Responsibility). V posledných rokoch aj u nás narastá povedomie o zodpovedných firmách, ktoré sa o svojich zamestnancov nadštandardne starajú, sú ohľaduplné k životnému prostrediu, nemajú problém otvorene komunikovať o svojom podnikaní a cielene podporujú komunitu, v ktorej pôsobia.

Koncept spoločensky zodpovedného podnikania je čoraz častejšie využívaný mnohými národnými, nadnárodnými a medzinárodnými spoločnosťami.

Priekopníkom bol Baťa

Za začiatok presadzovania princípov spoločenskej zodpovednosti sú považované 50. roky 20. storočia, ale za prvého priekopníka tohto podnikateľského modelu je považovaný Tomáš Baťa. Jeho podnikanie nebolo zamerané len na ziskovosť a rozširovanie trhov, ale na dlhodobý rozvoj firmy, starostlivosť a zamestnancov, ich rodiny. Staral sa o zvyšovanie kvalifikácie, zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť práce zamestnancov. Baťov sociálny program prinášal zamestnancom a ich rodinám veľmi zaujímavé benefity – rekreácie, rehabilitácie, dokonca starostlivosť o deti. Aj dnes by väčšina zamestnancov uvítala, keby ich zamestnávatelia presadzovali takýto prístup k „work-life balance“. Baťa predbehol svoju dobu aj v rozvoji komunity. Dodnes vidíme v niektorých mestách typické „baťovské domčeky“ ako pozostatky jeho sociálnej výstavby pre svojich zamestnancov.

Spoločenská zodpovednosť firmy CSR blog Avris Consulting

Aké podnikanie je možné označiť za spoločensky zodpovedné?

Začnime viac teoreticky a „poučkovito“ – spoločensky zodpovedné podnikanie je integrácia firemných praktík a hodnôt takým spôsobom, že zahŕňajú záujmy všetkých zainteresovaných subjektov, vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov a životného prostredia.

Zjednodušene povedané, spoločensky zodpovedná firma si implementuje princípy, z ktorých vyplýva, akým spôsobom bude eticky vhodne podnikať, pričom nebudú ohrozené jej prínosy z podnikania. Takáto firma sa však zaujíma nielen o ekonomický rast, ale aj o svoje okolie.

Spoločensky zodpovednej firme nie sú cudzie pojmy ako etické podnikanie, poctivé účtovníctvo, primeraný zisk, zdravé životné prostredie, slušné správanie sa k zamestnancom, príjemná atmosféra na pracovisku, firemná filantropia či sponzoring. Pre firmy je silným motívom zavedenia etických princípov možnosť prilákania a udržania si kvalitných pracovníkov. V mnohých prípadoch vzniká spolupráca firiem so strednými školami (duálne vzdelávanie) alebo s univerzitami (spoločné riešenie vedecko-technických projektov).

Spoločensky zodpovedné firmy prijímajú etické kódexy, odmietajú korupciu, nevhodnú reklamu alebo nečestný marketing. V rámci svojich možností sa čo najlepšie správajú k svojim partnerom a všetkým zainteresovaným stranám. Snažia sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Je to nevyhnutný trend

Vďaka tempu rozvoja obchodného prostredia smerujeme k vzniku čoraz väčšieho počtu globálnych značiek a nadnárodných organizácií s globálnymi reťazcami. Značky síce prekonávajú geografické hranice, ale aby sa dokázali presadiť na lokálnych trhoch, či už smerom k zákazníkom alebo dodávateľom, musia dokonale poznať jazykové, kultúrne, náboženské, ekonomické a politické odlišnosti daného trhu.

Práve princípy CSR sú komplexným nástrojom, ktorý umožňuje pochopenie týchto potrieb a plnenia očakávaní všetkých zainteresovaných strán. Koncept spoločensky zodpovedného podnikania je tak čoraz častejšie využívaný mnohými národnými, nadnárodnými a medzinárodnými spoločnosťami. Za posledné obdobie na pôde OSN a EÚ vzniklo niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je podporiť rozširovanie CSR ako podnikateľského štandardu na národnej a globálnej úrovni.

Medzinárodne uznávaným štandardom v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania je norma SA 8000, ktorá vznikla na základe iniciatívy SAI (Social Accountability International – medzinárodná organizácia pre ľudské práva a zaoberá sa zavádzaním noriem o spoločenskej zodpovednosti, usiluje sa o zlepšovanie pracovných podmienok a vzťahov na celom svete) a ILO (International Labour Organization). Norma je zameraná na zlepšenie sa spoločnosti v troch oblastiach zodpovednosti (tzv. Triple Bottom Line): ekonomickej oblasti, oblasti sociálnej zodpovednosti a v oblasti dopadov na životné prostredie.

Prečo sa zaoberať konceptom spoločensky zodpovedného podnikania aj na slovenskom trhu?

Implementácia princípov CSR alebo normy SA 8000 nie je zbytočným luxusom. Je zjavné, že spokojnosť zákazníkov prináša zvyšovanie ziskov, úspory nákladov spojených s fluktuáciou, nákladov na nekvalitnú výrobu spojenú s úrovňou obsluhy, nákladov na tréningy a zaučenie nového personálu. Spokojnosť dodávateľov zas znižuje náklady na mimoriadne testy a náklady na logistické reťazce.

Spoločensky zodpovedné podnikanie je cesta nielen k ekonomickému rozvoju firmy, ale aj morálnemu rozvoju, rozširovaniu výroby, modernizácií a zdokonaľovaniu technológií, k výskumu a rozvoju nových výrobkov v súlade so súčasnými trendmi,  znižovaniu nákladov a k ochrane životného prostredia aj vďaka lojálnym, motivovaným a kvalifikovaným pracovníkom. V konečnom dôsledku je to cesta k uspokojovaniu potrieb všetkých zainteresovaných strán, k zvyšovaniu dôveryhodnosti a budovaniu firemnej identity.

Norma SA 8000 je určená pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu. Po implementácii požiadaviek normy môže byť organizácia certifikovaná na schopnosť plniť požiadavky sociálnej zodpovednosti. Certifikát môže vydať iba nezávislý certifikačný orgán, ktorý má akreditáciu od SAI.

 

Zaujali sme vás? Radi vám povieme aj viac. Stačí nás kontaktovať.

 

Autor: Ing. Jana Mária Obernauer, MSc., senior consultant & internal auditor

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov