Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris
  /     /  ISO normy a štandardy   /  Spoločenská zodpovednosť – ako na ňu?

Spoločenská zodpovednosť – ako na ňu?

Ak si dnes úspešná firma chce vybudovať stabilné postavenie na trhu, nemôže sa zameriavať na svoju ziskovosť. V dnešnej dobe klimatických zmien, spoločenských problémov a presadzovaniu trvalo-udržateľného rozvoja by firmy mali harmonizovať svoje záujmy cez etické správanie a celospoločenský prínos.

Ako sa dá poznať, že je firma spoločensky zodpovedná? Zjednodušene povedané, firma má vžité princípy, ktoré jej určujú ako dobre podnikať a zároveň spoločnosti niečo odovzdávať. V zásade stačí ak si firma zodpovie nasledujúce základné otázky:

 • Sú produkty a služby firmy kvalitné a za rozumnú cenu?
 • Dbá firma na zdravotnú nezávadnosť produktov a služieb?
 • Má firma korektne vedené účtovníctvo?
 • Ako firma vníma svojich zamestnancov a ako sa o nich stará?
 • Podieľa sa firma na ochrane životného prostredia, podporuje napríklad športové alebo kultúrne podujatia vo svojej komunite?

Pre firmy, ktoré sa musia vysporiadať s požiadavkou trhu na deklarovanie akceptovateľných noriem a štandardov so zameraním na spoločenskú zodpovednosť je dôležité sa zorientovať v ich ponuke. Aké sú teda normy upravujúce oblasť spoločenskej zodpovednosti?

Oblasť spoločenskej zodpovednosti bola už v minulosti upravovaná rôznymi medzinárodnými a národnými normami a normatívnymi dokumentmi:

 • Medzinárodná norma SA 8000 (Social Accountability 8000) vydaný organizáciou SAI (Social Accountability International) – privátny štandard určený na certifikáciu
 • Medzinárodná norma ISO 26000, ktorá vyšla aj v českej verzii ako ČSN ISO 26000:2011 „Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti“. Táto norma nie je určená na certifikáciu.
 • Doporučeným národným doplnkom je „Národní program posudzovaní shody systému managementu společenské odpovědnosti“, ktorý je nahradený českou technickou normou ČSN 01 0391 – „System managementu spoločenské odpovědnosti organizací – Požadavky“ – doporučený národný štandard s návodom na implementáciu systému a je určený pre certifikáciu.
 • Medzinárodný hodnotiaci systém EcoVadis – nástroj na riadenie rizík v oblasti spoločenskej zodpovednosti v rámci dodávateľských reťazcov. Je to medzinárodne akceptovateľná sieť dodávateľov v rámci 190 odvetí v 150 krajinách sveta.

Pre koho sú určené uvedené štandardy a ako sa v nich zorientovať?

SA8000

Najrozšírenejší medzinárodne uznaný štandard je norma SA8000, ktorá vznikla na základe iniciatívy SAI (Social Accountability International) a ILO (International Labour Organization). SAI je medzinárodná organizácia pre ľudské práva a zaoberá sa zavádzaním noriem o spoločenskej zodpovednosti, usiluje sa o zlepšovanie pracovných podmienok a vzťahov na celom svete.

Podstatou spoločenskej zodpovednosti sú v zmysle toho štandardu tri základné faktory:

 • zákazník a jeho oprávnený záujem týkajúci sa hlavne kvality a bezpečnosti výrobkov či služieb, ktoré nakupuje,
 • zamestnanec a jeho potreba a očakávania týkajúce sa zabezpečenia jeho prijateľných podmienok zo strany organizácie ako zamestnávateľa,
 • ostatné zainteresované strany (okolie, komunita, verejnosť) a ich oprávnené očakávania zabezpečujúceho ochranu ľudských práv, starostlivosti o životné prostredia a rozvoj regiónov.

Metodické pokyny sú zamerané na detskú a nútenú prácu, zdravie a bezpečnosť, slobodu združovania a práva na kolektívne vyjednávanie, diskrimináciu, antikorupciu,  pracovnú morálku a pracovnej dobu, odmeňovania a manažérsky systém.

Norma SA8000 je určená pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu. Je určená pre certifikáciu schopnosti organizácie plniť požiadavky sociálnej zodpovednosti. Certifikát môže vydať iba nezávislý certifikačný orgán, ktorý má akreditáciu od SAI.

ISO 26000

Medzinárodná norma  ISO 26000 poskytuje usmernenie vo vzťahu k základným princípom  a zapojeniu zainteresovaných strán, zahŕňa hlavné oblasti a problémy týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti a spôsoby, akými možno implementovať spoločenskú zodpovednosť v rámci organizácie. Norma sa dá aplikovať na všetky typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a lokalizáciu vrátane vládnych a mimovládnych organizácií, ako aj ziskových organizácií. Je určená tým, ktorí sa ešte len otázkou spoločenskej zodpovednosti začínajú zaoberať ale aj pre tých, ktorí majú s jej uplatňovaním viac skúseností. Táto norma nie je určená na použitie vo vládnych organizáciách pri uplatňovaní ich výkonnej, legislatívnej a právnej moci.

Základné princípy spoločenskej zodpovednosti v zmysle normy ISO 26000:  princíp zodpovednosti,  princíp transparentnosti, princíp etického chovania, princíp zainteresovaných strán, princíp pravidla zákonnosti, princíp medzinárodných štandardov a princíp ľudských práv.

Norma ISO 26000 nestanovuje kriteriálne požiadavky, ktoré by boli základom pre posudzovanie zhody, čiže norma nie je vhodná na certifikáciu. Norma nie je určená ani ako základ pre právne úkony, sťažnosti, reklamácie, obranu alebo iné pohľadávky v akomkoľvek medzinárodnom, vnútroštátnom alebo inom rokovaní alebo spore. Norma je určená k dobrovoľnému použitiu a jej zmysel je pomôcť všetkým organizáciách pochopiť princípy spoločenskej zodpovednosti a vytvoriť funkčný spoločensky zodpovedný systém. Implementácia požiadaviek normy ISO 2600 v organizácií je vhodným doplnkom pre požiadavky medzinárodne uznávaných štandardov spoločenskej zodpovednosti ako SEDEX (SMETA), EcoVadis, GRI, atď.

EcoVadis

Metodológia hodnotiaceho systému EcoVadis je založená na medzinárodných štandardoch CSR (Corporate Social Responsibility) vrátane iniciatívy Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a normy ISO 26000 o systéme spoločenskej zodpovednosti. Hodnotenie 21 kritérií sa zameriava na výsledky v 4 oblasti podnikania dodávateľských reťazcov: ekológie (14%), pracovných podmienok a ľudských práv 57%), etického podnikania (14%) a udržateľného obstarávania (14%). Toto globálne hodnotenie EcoVadis dnes využíva 35 000 dodávateľov z 99 krajín v rámci 190 obchodných odvetví.

Výhodou jednotného hodnotiaceho systému EcoVadis (bodové hodnotenie od 1 do 100) je transparentný monitoring výkonnosti spoločenskej zodpovednosti s porovnateľnými spoločnosťami v rámci obchodných odvetví a regiónov, zverejňovanie výsledkov certifikácie (zlatý, strieborný a bronzové certifikát), pravidelné prehodnocovanie výsledkov a námety na zlepšovanie v oblasti spoločenskej zodpovednosti.


Ako bolo vyššie uvedené, pokiaľ má spoločnosť zavedené základné princípy spoločenskej zodpovednosti či už podľa medzinárodných štandardov SA 8000, ISO 26000, protikorupčné opatrenia podľa ISO 37001 a etické princípy deklarované v etickom kódexe, je to ideálny východiskový bod pre hodnotenie v rámci systému EcoVadis.

V prípade otázok k normám spoločenskej zodpovednosti nás kontaktujte na avris@avris.sk.

Autor: Ing. Jana Mária Obernauer, MSc., senior consultant & internal auditor

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov