Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Avris
  /     /  ISO normy a štandardy   /  ISO 45001: Na čo sa pripraviť?

ISO 45001: Na čo sa pripraviť?

Plánuje Vaša spoločnosť prechod z OHSAS 18001 na novú revidovanú normu ISO 45001? Chcete mať istotu že Vaša BOZP dokumentácia  a legislatívne požiadavky sú v poriadku? Čítajte ďalej.

Odporúčame implementovať ISO 45001

ISO 45001 používa rovnakú štruktúru (High Level Structure), ako napríklad normy ISO 9001:2015 alebo ISO 14001:2015. To v praxi znamená jednoduchšiu implementáciu, ak už firma má implementovaný manažérsky systém.

Norma OHSAS 18001 prestane platiť o 3 roky od vydania ISO 45001, konkrétne bude platná do 11. 3. 2021. Najneskôr do tohto dátumu je potrebné prejsť na revidovanú normu ISO 45001 ak už máte implementovanú normu OHSAS 18001.

Čím sa ISO 45001 líši od OHSAS 18001?

ISO 45001 sa od OHSAS 18001 odlišuje týmto:

  • Kontext organizácie – organizácia musí určiť interné a externé súvislosti, ktoré ovplyvňujú organizáciu a vytvoriť tak kontext organizácie.
  • Zainteresované strany – organizácia musí určiť všetky relevantné zainteresované strany, ktoré vplývajú na organizáciu. Norma kladie zvýšený dôraz na zapojenie zainteresovaných strán.
  • Vodcovstvo – zvýšená angažovanosť vrcholového manažmentu, ktorý nesie zodpovednosť za implementovaný manažérsky systém BOZP.
  • Analýza rizík a príležitostí – organizácia musí zaviesť metodiku pre analýzu všetkých možných BOZP rizík a príležitostí. Dôraz je kladený na prevenciu a predvídateľnosť situácií.
  • Účasti, konzultácie a spolupráce so zamestnancami.
  • Nákup, vrátane externých procesov a dodávateľov – vhodne riadiť dodávateľov v rámci BOZP.

V čom spočíva naša práca?

Kompletne Vám pripravíme dokumentáciu podľa revidovanej normy ISO 45001, čiže všetky nové požiadavky už budete mať zapracované.

Súčasťou implementácie ISO 45001 je aj vykonanie interného auditu, kde si podrobne preštudujeme dokumentáciu BOZP spracovanú autorizovaným bezpečnostným technikom. V prípade zistení navrhneme nápravné opatrenia, aby dokumentácia spĺňala všetky potrebné legislatívne požiadavky.

Ako vám norma pomôže?

Norma ISO 45001 organizácii pomáha dosiahnuť zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP. Medzi zamýšľané výsledky patria:

  • trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP,
  • plniť prísne právne požiadavky,
  • dosahovať ciele BOZP,
  • identifikovať riziká a tým predchádzať úrazom či rizikovým situáciám.

Autor: Mgr. Adam Oliva, Senior consultant & internal auditor

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov