Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Blog Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  BOZP: Čo si vyžaduje prechod na ISO 45001?

BOZP: Čo si vyžaduje prechod na ISO 45001?

ISO 45001 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zámer normy je poskytnúť organizáciám návod, ako zefektívniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a prevenciu pred zraneniami a chorobami. Norma ISO 45001 postupne nahradí normu OHSAS 18001.

Zavedenie novej medzinárodnej normy ISO 45001 do praxe má potenciál zachraňovať ľudské životy, znižovať počet pracovných úrazov a chorôb z povolania a zlepšovať morálku zamestnancov.

Aké benefity poskytuje norma ISO 45001?

ISO 45001 umožňuje v organizácii zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

 • vytvorí a implementuje sa BOZP politika a jej ciele,
 • stanovia sa systematické procesy, ktoré berú do úvahy riziká a príležitosti, právne a iné požiadavky,
 • zvýši sa povedomie o rizikách súvisiacich s BOZP,
 • zaistí sa aktívna úloha pracovníkov v oblasti BOZP.

Cieľom je zabezpečiť elimináciu chorôb a pracovných úrazov na pracovisku.

ISO 45001 BOZP blog Avris Consulting

Pre koho je norma určená?

Jednoduchá odpoveď: pre všetky organizácie.

Nezáleží na tom, či ide o mikropodnik alebo nadnárodnú spoločnosť. Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.

Ak už má organizácia zavedený manažérsky systém (napr. ISO 9001), integrácia systému manažérstva BOZP je o to jednoduchšia.

Aké povinnosti prináša nová norma?

Organizácia musí určiť externé a interné vplyvy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vyriešiť integráciu s ostatnými manažérskymi systémami. Okrem toho sú organizácie povinné vykonať analýzu rizík a príležitostí týkajúcich sa systému manažérstva BOZP. Podceňované by nemali byť ani pravidelné interné audity po zavedení systému, ktoré môžu mnohé riziká odhaliť.

Ďalšou významnou zmenou je vyššia angažovanosť vrcholového manažmentu v celom procese BOZP, vyžaduje sa najmä prevzatie zodpovednosti za efektivitu celého systému manažérstva BOZP. Očakávať sa tiež dajú striktnejšie požiadavky na zavedenie výkonnostných ukazovateľov.

Všetky tieto požiadavky novej normy vedú k vyššej kvalite manažérskeho systému BOZP a netreba sa ich obávať. Prispievajú k efektívnejšej ochrane pracovníkov a zamestnancov organizácie.

Niektoré požiadavky (napr. konzultácia a spoluúčasť pracovníkov) sú zahrnuté už v súčasnej legislatíve, takže z pohľadu požiadaviek ISO 45001 nie sú zmeny až tak významné.

Bude prechod z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001 náročný?

Pre organizácie, ktoré už majú certifikovaný systém manažérstva podľa ISO 9001:2015 alebo podľa OHSAS 18001, prechod náročný nebude.

Nová norma si vyžaduje čiastočné prerobenie internej dokumentácie (organizácia si musí určiť interné a externé záležitosti, zainteresované strany,  a spracovať analýzu rizík a príležitostí). Ostatné rozdielové požiadavky spočívajú skôr v podrobnejšom pohľade na existujúce prvky, akými sú konzultácia a spoluúčasť pracovníkov.

Kedy je možné prejsť z OHSAS 18001 na ISO 45001?

Implementovať nové požiadavky normy ISO 45001 je možné ihneď.

V súčasnosti prebieha trojročné prechodné obdobie – od 12. 3. 2018 do 12. 3. 2021. Na konci tohto obdobia certifikácia podľa normy OHSAS 18001 stratí platnosť.

 

Nezodpovedal som nejakú vašu otázku k ISO 45001? Chceli by ste prejsť na novú normu, ale neviete ako? Napíšte nám otázku do komentára alebo ju pošlite na adresu avris@avris.sk a radi vám odpovieme.

 

Avris Consulting, s.r.o.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov