Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris
  /     /  ISO normy a štandardy   /  Najväčšie chyby pri implementácii normy ISO 9001

Najväčšie chyby pri implementácii normy ISO 9001

Firmy, či už menšie alebo väčšie, sa ešte stále občas stretávajú s tým, že cesta k získaniu certifikátu nebýva úplne jednoduchá. Po jeho získaní napokon mnoho implementovaných zlepšení nefunguje. Dôvody môžu byť rôzne. Nižšie sa venujeme niektorým z nich.

Norma ISO 9001 patrí medzi najbežnejšie a najpoužívanejšie normy. Je vhodné implementovať ju do všetkých typov podnikov s rôznymi predmetmi podnikania. Implementácia normy a jej následné certifikovanie však pre plynulý chod procesov nestačí. Najdôležitejšie je neustále dodržiavanie navrhnutých úprav, ináč prichádza k problémom a procesným chybám. Poďme sa spolu pozrieť na niektoré z chýb, ktoré spoločnosti zvyknú robiť pri spravovaní normy ISO 9001.

1. Vrcholový manažment nespolupracuje.

Vo väčších podnikoch sa o kvalitu starajú manažéri kvality, prípadne špecializované oddelenia. Problém nastáva vtedy, ak sa vrcholový manažment do riadenia kvality nezapája. Ten je totiž v prijímaní rozhodnutí o kvalite najkompetentnejší, preto je nevyhnutná jeho spolupráca.

2. Absencia školení kľúčových pracovníkov.

Neznalosť normy ISO 9001 môže mať neželané následky. Pre organizáciu je nevyhnutné, aby zamestnanci, ktorí majú rozhodovaciu úlohu v súvislosti s normou ISO 9001, mali riadne znalosti a pochopili, čo ISO 9001 vyžaduje.

3. Školenie iba vybraných zamestnancov.

Každý z firmy by mal absolvovať aspoň krátku inštruktáž o dôležitosti kvality a ako ju má na svojej pozícii dosahovať. Odborná príprava musí zodpovedať ich povinnostiam a činnostiam.

4. Komplikovaný systém.

Systém, v ktorom zamestnanci pracujú, musí byť jednoduchý a praktický. Vždy by malo byť možné procesy zlepšovať a zjednodušovať tak, aby mal pre organizáciu pridanú hodnotu.

5. Unáhlené rozhodnutia a proces implementácie.

Vytvorenie spoľahlivého systému riadenia ISO 9001 si vyžaduje prácu a čas. Snaha o implementáciu v krátkom čase je kontraproduktívna. Plánovanie, vykonávanie, kontrola a úspešné zavedenie normy nie je možné vykonať ihneď.

6. Chýba audítor

Pre mnohé firmy je drahé investovať peniaze do interného audítora. Proces implementácie pre nich končí momentom získania certifikátu a ďalej na kvalite nepracujú. To je však chyba a je potrebné v pravidelných intervaloch udržiavať úroveň kvality napríklad pomocou profesionálov z externého prostredia.

7. Špecifiká organizácie.

Každá organizácia je iná a čo funguje pre jednu, nemusí nutne fungovať aj pre druhú. Firmy sa musia zamerať na svoj špecifický kontext, aby sa ich systém riadenia rozvíjal a napomáhal tak cieľom spoločnosti.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov