Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Stavebný softvér – transparentný nástroj stavebného úradu

Stavebný softvér – transparentný nástroj stavebného úradu

Obecný úrad v Bernolákove má od augusta 2019 implementovaný a úspešne certifikovaný systém manažérstva proti korupcií v zmysle požiadaviek normy ISO 37001:2016. Súčasťou implementácie systému bola riziková analýza procesov a oddelení, ktorá pomohla identifikovať najväčšie potenciálne korupčné riziká.

Nie je prekvapením, že najviac sú korupčným rizikám vystavení pracovníci stavebného úradu.

Procesy spojené so stavebnými konaniami vykazujú tiež veľmi vysokú mieru korupčného rizika. Liekom nielen na tieto rizikové procesy je zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie procesov stavebného úradu. Efektívne opatrenie ako zatočiť nielen korupciou ale aj byrokraciou je zavedenie softvéru na evidenciu stavebných konaní.

Softvér pre obce, ktorý znižuje korupciu i byrokraciu

Funkcionalita stavebného softvéru je šitá na mieru. V prípade softvéru pre stavebný úrad v Bernolákove bol dôraz kladený na:

 • zvýšenie transparentnosti vybavovania žiadostí
 • zníženie chybovosti postupov,
 • eliminovanie časových sklzov termínov.

Obsluha stavebného softvéru je navyše veľmi intuitívna, pre pracovníkov úradu je používanie nenáročné.

Tým že sa podania automaticky prideľujú jednotlivým pracovníkom, je zaručený objektívny a nestranný prístup pri vybavovaní žiadostí bez akejkoľvek možnosti meniť poradie alebo stav žiadosti. Na druhej strane je zaistená archivácia všetkých krokov, priebežná kontrola kompletnosti žiadostí, ľahká dohľadateľnosť údajov a platieb a aj prípadná zastupiteľnosť pracovníkov.

Všetky zainteresované strany v stavebnom konaní ocenia prehľadnosť všetkých procesov a krokov vďaka automatickej chronologickej evidencií podaní. To znamená, že vďaka prehľadnosti je možné kedykoľvek si overiť stav vybavenia žiadosti, časový rámec plnenia a poradenia vybavenia žiadosti.

Veríme, že postupná  transformácia agendy žiadostí stavebného úradu do online registrácie bude prínosom pre odborných referentov, občanov, stavebníkov a všetky zainteresované strany v stavebných konaniach.

Zhrnutie

Stavebný softvér na evidenciu stavebných povolení je vhodný pre každý stavebný úrad v obci. Jeho používanie je nenáročné a môže byť prispôsobený individuálnym požiadavkám obce. Obyvateľom a samotnému úradu zabezpečí:

 • elimináciu príležitostí na korupčné konanie,
 • odstránenie subjektívneho prístupu k žiadostiam,
 • odbúranie neobjektívneho a oneskoreného rozhodovania,
 • zvýšenie informačnej bezpečnosti
 • zabráneniu úniku citlivých informácii alebo uprednostnenie žiadateľov.

V prípade otázok k softvéru pre stavebné úrady nás kontaktujte na avris@avris.sk.

Autor: Ing. Jana Mária Obernauer, MSc., senior consultant & internal auditor

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov