Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  #avrisujeme   /  Samotná implementácia ani certifikácia manažérskeho systému nič neznamenajú. Prečo?

Samotná implementácia ani certifikácia manažérskeho systému nič neznamenajú. Prečo?

Manažérsky systém. Čo je vlastne jeho cieľom? Hlavným cieľom je zabezpečiť trvalé zlepšovanie procesov a zvyšovanie spokojnosti pracovníkov a zákazníkov. Ako to však reálne vyzerá vo firmách, ktoré majú nejaký systém zavedený? Skutočne rôzne…

Ani správne zavedený a na prvý pohľad udržiavaný systém nemusí byť v skutočnosti reálne dodržiavaný.

Systém na papieri výhody neprináša

Veľa firiem vidí v akomkoľvek manažérskom systéme krátkodobý úžitok v podobe možnosti zapojiť sa verejných obchodných súťaží či obstarávaní.  Potrebujú systém narýchlo implementovať, získať certifikát a považujú ho za hŕbu nejakých papierov a „bezvýznamných“ dokumentov. Vnímajú manažérsky systém ako ďalšiu administratívnu a finančnú záťaž. Manažérsky systém v takejto firme je potom nefunkčný. Zamestnanci spoločnosti nie sú oboznámení s danými postupmi, nedodržiavajú stanovené zodpovednosti, používajú neaktuálne formuláre, poprípade sa vo firme nedôsledne dodržiavajú legislatívne požiadavky. Je potrebné si uvedomiť, že to všetko vníma nevníma len interné, ale aj externé prostredie a znižuje sa tak dôveryhodnosť firmy.

Manažérsky systém blog Avris

Z môjho subjektívneho pohľadu človeka, ktorý implementuje manažérsky systém vo firme a snaží sa v kooperácii so zodpovednými zamestnancami odovzdať maximum pre úžitok klienta, považujem takéto plytvanie potenciálom, ktorý firma zavedením systému získala, za nešťastné.

Dôležité je uplatňovanie systému v praxi

Našťastie, existujú spoločnosti (a je ich mnoho!), ktoré vnímajú manažérsky systém ako niečo, čo im pomôže odlíšiť sa od konkurencie, zlepšiť ich procesy a celé fungovanie firmy. Správne uchopenie myšlienky manažérskeho systému je kľúčové. Implementovanie a udržiavanie reálneho manažérskeho systému v spoločnosti prispieva k spokojnosti zamestnancov, zákazníkov, k ochrane životného prostredia a k zabezpečovaniu ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Živý manažérsky systém vie okrem toho pomôcť pri udržiavaní dokumentácie – jednoducho každý vie, kde sa nachádza najaktuálnejší formulár alebo potrebná smernica, postup a iné. Reálne zavedený manažérsky systém určuje kvalitu procesov a výrobkov. Prispieva tak k napredovaniu spoločnosti.

Nevyhnutná je kontrola

Ani správne zavedený a na prvý pohľad udržiavaný systém nemusí byť v skutočnosti reálne dodržiavaný. Je potrebné myslieť aj na kontrolu stavu manažérskeho systému, jeho revízie a aktualizácie.

Monitorovaním a pravidelným hodnotením dosahovaných výsledkov v manažérskej oblasti, výsledkov v oblasti kvality, pôsobenia na životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné neustále hľadať možnosti zlepšovania implementovaného manažérskeho systému.

Avris Consulting, s.r.o.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov