Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  #avrisujeme   /  Vzdelávacia akadémia pre predajcu a servis vozidiel
vzdelávanie

Vzdelávacia akadémia pre predajcu a servis vozidiel

Súvislé vzdelávanie zamestnancov rozširujeme v ďalšej oblasti. Od septembra 2020 začíname 1. ročník Avris Academy pre predajcov a servis vozidiel VW, Škoda, Audi, Mercedes, Seat, Renault a Dacia. Vzdelávanie bude určené najmä pre konateľov, ekonómov a predajcov.

Vzdelávanie zamestnancov významne pomáha k efektívnemu a bezproblémovému fungovaniu spoločnosti.

Avris Academy je vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na súvislé vzdelávanie zamestnancov pre menšie, stredné aj veľké spoločnosti ako nástroj na nastavenie procesov, zvýšenie efektivity a zabezpečenie úspešnosti plnenia cieľov zamestnávateľa.

Súvislé vzdelávanie konateľov a zamestnancov predajcov vozidiel je zamerané predovšetkým na aktuálne otázky rôznych zákonných požiadaviek, ich uplatnenie v praxi a tým bezproblémový chod týchto prevádzok. Ide najmä o zvýšenie právneho povedomia v zmluvných vzťahoch a náhrady škody, pracovnoprávnych vzťahoch, v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti, protimonopolného práva, ochrany proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, protikorupčných opatrení, ale aj znalostí z oblasti daní a účtovníctva, finančného riadenia, či zlepšenie predajných zručností a komunikácie vo vnútri aj navonok spoločnosti.

Aplikácia na riadenie akadémie

Ako aj pri iných našich aktivitách, aj pri riadení vzdelávania zamestnancov zjednodušujeme a sprehľadňujeme celý proces organizácie akadémie pomocou on-line aplikácie Avris Academy. Tento nástroj poskytuje každému účastníkovi školení získať prehľad o všetkých školeniach a témach, termínoch, obsahu a lektoroch školení. Aplikácia tiež zabezpečuje jednoduché prihlasovanie na termíny, automatizované informácie o zmenách v rámci školení, pripomienky na termíny blížiacich sa školení, materiály na školenia, diskusie s lektorom, či hodnotiaci on-line dotazník po každom školení.

Takto vieme efektívne riadiť a následne aj zlepšovať celý proces akadémie u viacerých klientov súčasne. Spätná väzba z on-line dotazníkov nám pomáha vytvárať priestor pre úpravu riadenia, prípadne doplnenie tém aj v priebehu akadémie na základe požiadaviek jej účastníkov. Avris Academy je tak úplne flexibilná a prístupná zmenám v záujme dosiahnutia určených cieľov a celkovej pokojnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Prečo je to dôležité aj pre predajcov vozidiel?

Na predajcov vozidiel sa vzťahuje veľa zákonných požiadaviek a tiež štandardy importérov. V týchto prevádzkach je množstvo rôznych procesov a vysoký tlak na kvalitu, bezpečnosť a proklientský prístup. V tomto smere nie je zanedbateľný ani silný konkurenčný boj a problémy získať a udržať si kvalifikovaných a lojálnych zamestnancov.

Práve preto je vzdelávanie zamestnancov u predajcov vozidiel dôležité. Súvislé vzdelávanie zamestnancov môže znížiť riziká v oblasti obchodnej, právnej či pracovnoprávnej. Rovnako môže zlepšiť firemnú kultúru, pracovné prostredie a motiváciu zamestnancov.

Veríme, že aj v priebehu Avris Academy pre predajcov vozidiel sa nám potvrdí, že vzdelávanie zamestnancov je kľúčové a o rok budeme pripravovať ďalší ročník, prípadne akadémie aj pre ďalších predajcov vozidiel.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov