Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Protikorupčná roadshow Avris Consulting

  /  Protikorupčná roadshow
Bezplatná roadshow

Ako sa chrániť pred korupciou?

Odborno-informačné podujatie pre najvyšších predstaviteľov samosprávy miest a obcí a prednostov ich úradov s názvom
„Ako sa chrániť pred korupciou?“ sa počas mája 2019 uskutoční formou roadshow v 5 mestách Slovenska.

BRATISLAVA | BANSKÁ BYSTRICA | KOŠICE | POPRAD | ŽILINA

Prijmite naše pozvanie na toto bezplatné podujatie,
ktoré sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Čo podujatie prináša?

✓  Praktické informácie o tom, ako sa chrániť pred korupciou a zlepšiť protikorupčnú kultúru na úradoch.

✓  Odborní lektori so skúsenosťami so zavádzaním protikorupčných opatrení.

✓  Prezentácia možných protikorupčných opatrení.

✓  Tri praktické prednášky a odpovede na otázky účastníkov počas diskusie.

 

Ciele podujatia:

 • Priblížiť účastníkom aktuálnu Protikorupčnú politiku SR na roky 2019 – 2023, jej odporúčania a požiadavky.
 • Informovať účastníkov možnostiach, ktoré prináša systém protikorupčného riadenia v súlade s normou ISO 37001: 2016.
 • Poskytnúť cenné rady a skúsenosti odborníkov a ľudí z praxe protikorupčného riadenia.
 • Poskytnúť účastníkom odpovede a vysvetliť prípadné nejasnosti, ktoré sa týkajú zavedenia transparentného protikorupčného systému, ktorý zvyšuje dôveryhodnosť a zlepšuje vzťahy s inými organizáciami, občanmi a podnikateľskou sférou.

 

Cieľová skupina:

Najvyšší predstavitelia mestských, miestnych a obecných úradov – primátorky/primátori, starostky/starostovia, ich zástupcovia, námestníci a prednostky/prednostovia úradov, kontrolóri miest a obcí. Podujatie je však určené aj pre prípadných zástupcov predstaviteľov z úradov, predstaviteľov regionálnych a iných úradov.

 

Témy prednášok:

 • Aktuálna protikorupčná politika Slovenskej republiky a prax

Obsah prednášky: aktuálna protikorupčná politika Slovenskej republiky a prax; problematické oblasti z pohľadu možného výskytu korupcie v samospráve miest a obcí.

Prednášajúci: odborník na danú problematiku (účasť podľa mesta konania podujatia):

• plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík – generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu na Úrade vlády SR, riaditeľ kancelárie bezpečnostnej rady SR
• prof. Ing. Ján Závadský, PhD. – vedúci Inštitútu manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Ing. Lenka Veselovská, PhD. – odborný asistent na Inštitúte manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Protikorupčná norma v praxi miest a obcí

Prednášajúci: konzultant spoločnosti Avris Consulting, s. r. o.

 • Prínos kontroly a certifikácie protikorupčného systému

Prednášajúci: audítor spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s. r. o.

 

Miesta a termíny konania roadshow:

 • Bratislava – 7. mája 2019 (od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Miesto konania podujatia: Kultúrne stredisko (Žarnovická 7, Bratislava – Rača)

 • Banská Bystrica – 14. mája 2019 (od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Miesto konania podujatia: Mestský úrad Banská Bystrica – veľká zasadačka č. 290 (Československej armády 1141/26, Banská Bystrica)

 • Košice – 15. mája 2019 (od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Miesto konania podujatia: Kulturpark – budova Alfa (SO 01); miestnosť č. 324 (Kukučínova 2, Košice)

 • Poprad – 16. mája 2019 (od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Miesto konania podujatia: Mestský úrad Poprad – malá zasadačka (Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad)

 • Žilina – 17. mája 2019 (od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Miesto konania podujatia: Mestský úrad Žilina – malá zasadačka (Námestie obetí komunizmu 1, Žilina)

 

Čas konania podujatí

Jednotlivé podujatia v rámci roadshow sa uskutočnia vždy od 9:30 hod. do 12:30 hod.

 

Prihlásenie / účasť

Podujatie je pre účastníkov organizované ZDARMA.

Povinné je iba bezplatné prihlásenie sa z dôvodu obmedzených kapacít miestností. V prihláške, prosím, nezabudnite uviesť všetky zúčastnené osoby. Maximálny počet zúčastnených osôb z jedného úradu či inštitúcie sú 3 osoby.

K dispozícii sú dva spôsoby prihlásenia. Využiť môžete: 

 • prihlášku, ktorú si môžete STIAHNUŤ TU. Prihlášku je potrebné vypísať a poslať na adresu marketing@avris.sk
 • on-line prihlasovací formulár, ktorý nájdete nižšie.

Prihlasovací formulár uvedený nižšie je potrebné vyplniť podľa nasledujúcich pokynov:

 • Meno a priezvisko: kontaktná osoba, ktorá prihlasovací formulár vypĺňa
 • E-mail: e-mailová adresa kontaktnej osoby, ktorá prihlasovací formulár vypĺňa
 • Telefón: telefónne číslo (najlepšie mobilné číslo) kontaktnej osoby, ktorá prihlasovací formulár vypĺňa
 • Správa:
 1. mesto účasti, v ktorom sa prihlasované osoby zúčastnia podujatia,
 2. celkový počet prihlasovaných osôb na podujatie v danom meste,
 3. zamestnávateľ alebo inštitúcia, v ktorej prihlasované osoby pracujú,
 4. celé mená prihlasovaných osôb,
 5. pracovné pozície prihlasovaných osôb,
 6. kontaktné údaje prihlasovaných osôb (e-mailová adresa, telefónne/mobilné číslo).
Prihláste sa čo najskôr, kapacity miestností sú obmedzené!

Prihlasovací formulár

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

V prípade otázok alebo problémov s prihlásením nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese marketing@avris.sk.

V prípade záujmu môžete prihlásenie vykonať aj pomocou prihlášky (STIAHNUŤ TU), ktorú je potrebné poslať e-mailom na adresu marketing@avris.sk

Organizátor a partneri

 • Organizátor: Avris Consulting, s. r. o.

Informačná roadshow je organizovaná spoločnosťou Avris Consulting, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu poradenských a konzultačných služieb viac ako 13 rokov. Skúsenosti s implementáciou a udržiavaním medzinárodných ISO noriem uplatňuje v súkromnej aj verejnej sfére. Zázemie a kapacity má na bezproblémové zabezpečenie menších aj rozsiahlych projektov.

 • Hlavný partner: TÜV SÜD Slovakia s. r. o.

TÜV SÜD je vedúcim medzinárodným koncernom, ktorý poskytuje svoje služby (testovanie, inšpekcia, certifikácia a vzdelávanie) pre strategické oblasti priemyslu. S viac ako 24 000 odborníkmi prináša služby na 1000 zastúpeniach po celom svete. Na Slovensku má svoje pôsobenie v strategických mestách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach, kde poskytuje služby s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti certifikácie, inšpekcie a vzdelávania.

 • Partneri: Mestský úrad Banská Bystrica, Miestny úrad Bratislava – Rača
Protikorupčná roadshow

Tešíme sa na vašu účasť!

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov