Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

privacy policy – návštevníci webovej stránky

  /  privacy policy – návštevníci webovej stránky

Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webovej stránky spoločnosti AVRIS

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov návštevníkov webovej stránky spoločnosti Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava I, IČO: 35 962 844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro, vl. č.: 38168/B (ďalej len „AVRIS“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma AVRIS na emaily: gdpr@avris.sk.

II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

AVRIS spracúva osobné údaje na účely:

 • vytvorenia komunikačného kanála medzi potenciálnym klientom a Prevádzkovateľom prostredníctvom webového formulára v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, správa,
 • zabezpečenia funkčnosti webovej stránky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

III. Ako, kedy a od koho AVRIS osobné údaje získava?

AVRIS získava osobné údaje priamo od záujemcov prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke spoločnosti AVRIS.

IV. Ako dlho AVRIS osobné údaje uchováva?

AVRIS uchováva spracúvané osobné údaje:

Návštevníkov webovej stránky                                                      3 mesiace

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AVRIS sú dostupné TU.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov