Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

Privacy policy – uchádzači o zamestnanie

  /  Privacy policy – uchádzači o zamestnanie

Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov  uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava I, IČO: 35 962 844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro, vl. č.: 38168/B (ďalej len „AVRIS“)a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma AVRIS na emaily: gdpr@avris.sk.

II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

AVRIS spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

 1. výberového konania

v rozsahu: osobné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných AVRIS sprístupňovaných dokladoch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy medzi uchádzačom o zamestnanie a AVRIS, ako jeho potenciálnym zamestnávateľom.

 1. vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

v rozsahu: osobné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných AVRIS sprístupňovaných dokladoch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie.

 1. vedenie prehľadu uchádzačov o zamestnanie

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzač u AVRIS uchádzal, dátum ukončenia výberového konania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem AVRIS spočívajúci v potrebe viesť prehľad všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí u AVRIS absolvovali pohovor, ale neuspeli, aby AVRIS už mal informáciu o tom, že niekedy o ich možnostiach na zamestnanie rozhodoval.

III. Ako, kedy a od koho AVRIS osobné údaje získava?

AVRIS získava osobné údaje priamo od uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom:

 • portálov sprostredkujúcich zamestnanie;
 • formuláru dostupného na webovej stránke AVRIS.

IV. Ako dlho AVRIS osobné údaje uchováva?

AVRIS uchováva spracúvané osobné údaje:

na účel výberových konaní:                                                             po dobu trvania výberového konania

na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:               6 mesiacov po ukončení výberového konania

na účel vedenia prehľadu uchádzačov o zamestnanie:                3 roky po ukončení výberového konania

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AVRIS sú dostupné TU.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov