Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Blog Avris

  /     /  #avrisujeme   /  Ako konzultant nemám u klienta vždy na ružiach ustlané

Ako konzultant nemám u klienta vždy na ružiach ustlané

Práca konzultanta spočíva v analýze nedostatkov a ich náprave. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce je kontakt s ľuďmi, ktorým sa tieto nedostatky snažíme vysvetliť a pomôcť im prípravou dokumentácie a návrhov nápravných opatrení. Tie sa týkajú riešenia zákazníckej spokojnosti, sťažností, reklamácií, prípadne napomáhajú pri externých auditoch.

Som rád, že môžem prispievať k takýmto úspechom klienta.

Autodealeri ako príklad

Mám pocit, že význam práce konzultanta zostáva často nepochopený. Nemyslím tak ani vedenie spoločnosti, ktoré si implementáciu určitého štandardu vyžiadalo, ale zamestnancov, s ktorými sa na konkrétnych prevádzkach autodealerov stretávam. Častokrát považujú štandardy a moju prítomnosť za nutné zlo, ktoré musia strpieť a ktoré ich iba zaťažuje pri vykonávaní svojich povinností.

Práca konzultanta Blog Avris

V takýchto prevádzkach ma aj v to najkrajšie ráno čakajú „nadšené pohľady“, ktoré by sa dali vystihnúť otázkami: „Čo tu ten zase chce? Prišiel ma ‚buzerovať‘? Mňa bude poúčať?“ Takéto predstavy sú však skutočne mylné a mojím zámerom je objasniť podstatu práce konzultanta.

Ťažká práca konzultanta

Aby som ako konzultant mohol identifikovať významné chyby v procesoch a nastaviť ich tak, aby boli funkčné, je potrebná aktívna spolupráca so zamestnancami prevádzky autodealera. Iba tak je možné efektívne zaviesť štandard a aj jeho dodržiavaním napredovať, predávať a servisovať vozidlá, plniť stanovené plány. Mojou prácou však nie je presviedčať zamestnancov o prínose štandardu a mojej prítomnosti. Klientom sa snažím odovzdať maximum. Je však už na samotnej prevádzke, či využitú potenciál, ktorý im daný štandard ponúka a zefektívnia tak svoju činnosť, odlíšia sa od konkurencie a budú napredovať.

Existujú aj autodealeri, ktorí ma radi vidia

Musím spomenúť aj prevádzky autodealerov, v ktorých našu prácu skutočne oceňujú. Vedia, že štandardy sú jednoducho niečo, čo musia plniť a pomáha to prevádzke skvalitniť svoje ponúkané služby a procesy. Zamestnanci týchto prevádzok nás vítajú s otvorenou náručou, vedia, že im ideme pomôcť.

Práca, ktorú odvádzam pre klienta, prebieha všade rovnako, či už ide o výpomoc pri dokumentačnej časti, obhliadky priestorov a dielne alebo kontrolu stanovených procesov. Nerobím medzi prevádzkami rozdiely. Rozdielne reakcie skôr prichádzajú zo strany zamestnancov prevádzok a teším sa, že v mnohých pri zistení nedostatkov reagujú promptne, riešia ich bez okolkov. A to sa odzrkadľuje v mnohých veciach, či už v vzhľade showroomu alebo atmosfére, ktorá na prevádzke vládne a pozitívne pôsobí aj na zákazníka. Ten sa potom rád vracia, či už ide o kúpu alebo servis vozidla. Som rád, že môžem prispievať k takýmto úspechom klienta.

Avris Consulting, s.r.o.
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov