Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  Protikorupčný systém   /  Protikorupčné opatrenia: Prínos pre firmu aj zamestnancov

Protikorupčné opatrenia: Prínos pre firmu aj zamestnancov

Zavedenie protikorupčných opatrení môže byť významným benefitom pre akúkoľvek firmu, najmä však pre tie firmy, ktoré:

 • sa uchádzajú o štátne zákazky alebo projekty financované z eurofondov;
 • sú kľúčovými dodávateľmi pre zahraničné firmy;
 • pôsobia v najrizikovejších sektoroch, medzi ktoré patrí stavebníctvo, IT, zdravotníctvo a výroba;
 • majú významné celoštátne alebo medzinárodné postavenie.

Najúčinnejším nástrojom na zavedenie protikorupčných opatrení je medzinárodná norma ISO 37001, v niektorých firmách však môže mať význam prevzatie len niektorých jej požiadaviek.

ISO 37001 vs. vybrané protikorupčné opatrenia

 

Najúčinnejším nástrojom na zavedenie protikorupčných opatrení je medzinárodná norma ISO 37001, ktorá špecifikuje požiadavkyposkytuje usmernenia pre vytvorenie, implementáciu a udržiavanie systému riadenia proti korupcii. Udržiavaný protikorupčný systém podľa požiadaviek normy ISO 37001 je určite najkomplexnejším možným riešením boja proti korupcii.

Protikorupčné opatrenia Blog Avris Consulting

V niektorých firmách však môže mať význam prevzatie len niektorých jej požiadaviek a nemusí byť implementovaná norma ako celok:

1. Systém na oznamovanie korupčného správania sa

Príkladom je vytvorenie systému na oznamovanie korupčného správania sa. Zo strany zamestnancov a tretích strán dokáže ochrániť firmu nielen pred nekalými praktikami jej dodávateľov, ale prípadne aj jej vlastných zamestnancov. Niektoré firmy majú od 1. 3. 2019 dokonca povinnosť zaviesť opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

2. Prijímanie a ponúkanie darov, pohostení a i.

Určite významným opatrením je aj zavedenie pravidiel pre prijímanie a ponúkanie darov, pohostení a iných výhod. Každá firma si môže opatrenia zaviesť v súlade so svojimi zvyklosťami a procesmi, aby celá implementácia požiadavky do praxe nebola násilná, ale súčasne v súlade s platnou legislatívou. Takéto opatrenie môže firme zabezpečiť efektívne investovanie finančných prostriedkov, najmä v rámci výberu vhodných dodávateľov podľa transparentných pravidiel a nie podľa benefitov, ktoré zo spolupráce plynú konkrétnemu zamestnancovi za uprednostnenie konkrétneho dodávateľa.

3. Zásady správania sa a požiadavky na dodávateľov

Bežným opatrením v každej firme by tiež mali byť zásady správania sa a požiadavky na dodávateľov. Dôvodom sú najmä kľúčoví dodávatelia, ktorí môžu ohroziť bežnú prevádzku firmy alebo poškodiť jej meno v očiach klientov. Aby boli opatrenia účinné, nestačí smernica, prípadne kódex správania sa, protikorupčné opatrenia je potrebné implementovať aj do dodávateľských zmlúv s príslušnými sankciami – napr. zmluvnou pokutou, náhradou škody a možnosťou okamžitého ukončenia zmluvy.

4. Systém na riešenie konfliktu záujmov

Veľmi dôležité je aj zavedenie systému na riešenie konfliktu záujmov. Konflikt záujmov nie je trestný ani neprípustný a vyskytuje sa veľmi často. Je to najrizikovejší faktor korupčného správania sa, pretože vytvára priestor pre protekciu, vydieranie, rodinkárstvo a klientelizmus. Takéto správanie sa zamestnancov môže spôsobiť firme nielen finančnú ujmu, ale aj vážne konflikty a rozvoj nekalých praktík na pracovisku a vo vzťahu ku klientom.

5. Posúdenie rizikovosti jednotlivých projektov

Netreba zabúdať ani na posúdenie rizikovosti jednotlivých projektov, do ktorých firma vstupuje. Je potrebné zabezpečiť, aby nevznikol priestor na zneužitie firmy, jej zamestnancov a ohrozenie štatutárov tretími stranami, ktoré môžu využívať rôzne korupčné praktiky.

 

Tieto a ešte ďalšie praktické protikorupčné opatrenia môžu efektívne ochrániť prevádzku firmy, jej dobré meno, bezúhonnosť štatutárov, zamestnancov a zvýšiť tak jej dôveryhodnosť pri spolupráci s klientmi, partnermi či štátnymi organizáciami a podnikmi.

 

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

 

Autor: JUDr. Monika Fegyveres Oravská, managing consultant

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov